Hoppa till innehåll

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd inleds den 17 augusti

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 13.41
Pressmeddelande
Kostnadsstöd

Från och med den 17 augusti 2021 kan företagen ansöka om kostnadsstöd för tiden mars–maj. Kostnadsstöd kan sökas av företag inom alla branscher. Företagen inom de sektorer som drabbats hårdast av coronapandemin kan lämna in en ansökan utan ytterligare motivering.

Kostnadsstöd kan beviljas företag vars omsättning har sjunkit med över 30 procent på grund av coronapandemin. Företagets omsättning i mars–maj 2021 jämförs med motsvarande tidsperiod 2019. Stödet är avsett för företagets fasta kostnader och lönekostnader.

Även ensamföretagare kan fortfarande ansöka om kostnadsstöd. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är en miljon euro på samma sätt som under den föregående ansökningsomgången.

Stöd till de sektorer som drabbats värst utan ytterligare motivering

Statsrådet utfärdade den 12 augusti 2021 en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Förordningen gäller verksamhetsområden vars omsättning minskade med minst 10 procent. Att det allmänna ekonomiska läget återhämtar sig visas inte minst av att det nu finns 212 branscher som uppfyller kriteriet, medan det under den första ansökningsomgången sommaren 2020 fanns 368 sådana branscher.

Branschlistan gör det lättare att beakta eventuella andra orsaker till att företagets affärsverksamhet avtagit. Sådana är till exempel säsongsvariationer i företagets affärsverksamhet eller att omsättningen minskat av andra orsaker än sådana som beror på coronapandemin. Branschlistan baserar sig på Skatteförvaltningens mervärdesskatteuppgifter.

De företag som inte finns med bland de branscher som anges i förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av coronapandemin.

Företagen får information om villkoren och anvisningar om ansökan från Statskontoret

Statskontoret ordnar den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd 17 augusti–30 september 2021. Företagen ansöker om stöd via Statskontorets e-tjänst.

Statskontoret ordnar den 13 augusti 2021 kl. 11 ett avgiftsfritt webbevenemang om ansökan om kostnadsstöd som är öppet för alla. Vid evenemanget går man igenom ansökan om och villkoren för kostnadsstöd.

Ytterligare information:
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Jyri Tapper, branschdirektör, Statskontoret, tfn 029 550 2950

Bilden samlas information om den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd. Den samma informationen kan man läsa från websidan.

Tillbaka till toppen