Valtioneuvoston asetus TEM/2021/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732

Asia

Asetusehdotuksen liitteenä oleva kustannustuen piiriin kuuluvien toimialojen lista päivitettäisiin tukikauden (maaliskuu 2021-toukokuu 2021) tietoja vastaavaksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.8.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Kustannustuen neljännen hakukauden arvioitu kustannusvaikutus on 200 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioon on momentilla 32.40.43 (Yritysten kustannustuki) 200 miljoonan euron määrärahalisäystä, josta noin 169 miljoonaa euroa katetaan uudelleenbudjetoimalla vuoden 2020 talousarviossa momentilla 32.30.30 (Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen) käyttämättä jäänyt määräraha. Lopullinen tukisumma voi jäädä arvioitua pienemmäksi, koska tukikelpoisia toimialoja on nyt 221 kun vuosi sitten vastaavaa asetusta säädettäessä niitä oli vielä 368. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Tukiviranomaisena toimisi edelleen Valtiokonttori.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen