Hoppa till innehåll

EU-ministrarna diskuterar samråd med arbetstagare och arbetstagarinflytande i företag och på arbetsmarknaden

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2020 9.14 | Publicerad på svenska 13.10.2020 kl. 9.44
Nyhet
Bild: EU

Ministrarna Tuula Haatainen och Thomas Blomqvist deltar i en inofficiell videokonferens med EU:s ministrar för sysselsättning och socialpolitik den 13 oktober 2020. Mötets huvudteman är samråd med och stöd till arbetstagare vid omstrukturering av företag samt lika deltagande av kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Företagen och arbetstagarna har varit tvungna att snabbt anpassa sig till de förändringar som beror på coronaviruspandemin, digitaliseringen och övergången till grön ekonomi. EU:s ministrar för sysselsättning diskuterar vilka EU-åtgärder eller nationella åtgärder som kan stödja arbetstagarnas rätt att få information och bli hörda vid omstruktureringar av företag. Man kommer också att diskutera hur arbetstagarnas kompetens kan förbättras genom nationella åtgärder och EU:s strukturfonder.

– Att höra arbetstagarna i realtid hjälper till att planera livet mitt i förändringar. I en coronakris behöver arbetstagarna särskilt stöd. Finland satsar på att utveckla och upprätthålla kompetensen både med nationella medel och med EU-medel. Vi behöver ett starkt samarbete med arbetstagarna och arbetsgivarna på alla nivåer, såväl inom EU som nationellt och på arbetsplatserna, sammanfattar arbetsminister Tuula Haatainen.

Coronakrisen ökar behovet av att främja jämställdheten i arbetslivet

Det andra huvudtemat för videokonferensen är jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. I och med coronapandemin har bristerna i det jämställda deltagandet accentuerats i EU. Dessutom är lönearbetet och det oavlönade omsorgsarbetet ojämnt fördelade.

– Främjandet av jämställdheten mellan könen kräver långsiktigt arbete, såväl lagstiftning som politiska åtgärder. Antagandet av EU:s jämställdhetsstrategi tidigare i år är ett viktigt steg i främjandet av jämställdhet inom hela EU. Finlands regering har förbundit sig att främja jämställdheten mellan könen under alla förhållanden. Ett viktigt bevis på detta är regeringens jämställdhetsprogram som godkändes i juni, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Videokonferensen med ministrarna för sysselsättning och social politik ersätter det officiella mötet i rådet för sysselsättning och socialpolitik. Det fattas inga beslut vid den informella konferensen.

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0605
Anna Abrahamsson, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvists specialmedarbetare, tfn 0295 150 029
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 565 8908

Thomas Blomqvist Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen