Hoppa till innehåll

Hållbar tillväxt och livskraft i regionerna stöds genom ett anslag på 13,4 miljon euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 14.02 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 15.19
Pressmeddelande

Statsrådet har den 4 februari 2021 fördelat 8 miljoner euro till landskapsförbunden för självständig utveckling av landskapen och 5 miljoner euro för inledande av genomförandet av ekosystemavtal mellan staten och städerna. Dessutom beviljades ett anslag på 400 000 euro till Päijät-Tavastlands förbund för hanteringen av den plötsliga strukturomvandlingen som föranleds av indragningen av Scanias dotterbolag SOE Busproduction Finland Oy:s busskarossfabrik i Lahtis. 

8 miljoner euro för självständig utveckling i landskapen

Avsikten är att anslaget för landskapens självständiga utveckling ska allokeras mångsidigt till åtgärder som stöder genomförandet av regeringens regionutvecklingsbeslut och landskapsprogrammen enligt landskapens egna behov och prövning. Av anslaget på 8 miljoner euro har 70 procent fördelats jämnt mellan alla landskap och 30 procent på basis av folkmängden.

– Syftet med finansieringen är att stärka regionernas ekonomiska och sociala livskraft. Vid sidan av stimulansåtgärder med anledning av coronakrisen är det viktigt att regionerna kan fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet enligt prioriteringarna i landskapsprogrammen, säger näringsminister Mika Lintilä.

Landskapen kan använda anslaget till exempel för utvecklingsprojekt som baserar sig på regionernas starka sidor och specialisering, inledande av utvecklingsprocesser samt för multilaterala utrednings- och utvecklingsprojekt som förutsätter snabb reaktion och för vilka andra myndigheters finansiella instrument inte lämpar sig.

5 miljoner euro för inledande av genomförandet av ekosystemavtal mellan staten och städerna

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har arbets- och näringsministeriet tillsammans med 16 stadsregioner berett ekosystemavtal för innovationsverksamheten. I avtalen mellan staten och universitetsstäderna kommer man överens om de strategiska spetsområdena för tillväxt och innovationsverksamhet inom den närmaste framtiden. 

– Avtalen sammanför stadsregionernas och statens synpunkter på hur innovationskluster kan utnyttjas effektivt. I avtalen avtalas också om fördelningen av statens och städernas resurser för att uppnå gemensamma mål, såsom koldioxidsnålhet, konstaterar minister Lintilä.

Genom ekosystemavtalen stöds skapandet av attraktiva kompetenskluster och innovationsmiljöer samt finländska aktörers koppling till internationella FUI-nätverk och värdekedjor. Avtalen är till sin karaktär intentionsavtal som fastställer parternas vilja, mål och prioriteringar. 

Den innehållsmässiga beredningen av avtalen är på slutrakan. De 5 miljoner euro som nu delas ut är avsedda för att inleda avtal. Avsikten är att den huvudsakliga finansieringen av genomförandet av avtalen ska anvisas ur EU:s kommande strukturfondsprogram. Statsrådet beslutar senare om den regionala fördelningen av dessa medel.

400 000 euro för hanteringen av den plötsliga strukturomvandlingen i Lahtisregionen

Statsrådet har beviljat Päijät-Tavastlands förbund 400 000 euro för den plötsliga strukturomvandlingen till följd av nedläggningen av Scanias dotterbolag SOE Busproduction Finland Oy:s enhet för tillverkning av busskorgar i Lahtis. Anslaget är en del av den tilläggsfinansiering på 1 065 000 euro som arbets- och näringsministeriet anvisat för att hantera strukturomvandlingen i Lahtis.

Ytterligare information:
Hanna-Maria Urjankangas, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4919 (ekosystemavtal)

Tillbaka till toppen