Määrärahan jako TEM/2021/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, p. +358 295 047 127

Asia

Päätöksellä jaettaisiin valtion vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2020 IV lisätalousarvion sekä vuoden 2021 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa yhteensä 13 325 000 euroa maakunnan liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisena aluekehittämisviranomaisena, sekä 75 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriölle. Vuoden 2020 5 000 000 määrärahasta 4 925 000 euroa jaettaisiin maakunnan liitoille valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten toimeenpanon käynnistämiseen ja 75 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriölle sopimusten toimeenpanoa tukeviin, valtakunnallista päätöksentekoa edellyttäviin toimenpiteisiin. Vuoden 2021 8 400 000 määrärahasta 8 000 000 euroa jaettaisiin maakunnan liitoille maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen maakuntaohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen mukaisiin toimenpiteisiin ja 400 000 euroa Päijät-Hämeen liitolle Lahden äkillisen rakennemuutoksen tilanteen hoitamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellisesta jaosta maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen, valtion ja kaupunkien innovaatioekosysteemisopimusten toimeenpanon käynnistämiseen sekä Lahden äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon (RV)

Vaikutukset

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen –määrärahalla tuetaan maakuntaohjelmiin perustuvaa aluekehittämistä sekä valtakunnallisten alueiden kehittämisen painopisteiden toteutumista maakunnissa sekä vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen