Hoppa till innehåll

Kommissionens förslag till riktlinjer för sammanhållningspolitiken verkar mycket positiva för Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2018 17.18 | Publicerad på svenska 31.5.2018 kl. 9.50
Pressmeddelande

Den 29 maj 2018 lämnade kommissionen sitt förslag om hur sammanhållningspolitiken ska stärka konkurrenskraften för medlemsländerna och regionerna i EU.

Förslaget är ett led i förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021–2027. Vid förhandlingarna beslutas det om för vilka europeiska mål EU:s budgetmedel ska användas i framtiden.

Finland har haft som mål att säkerställa att sammanhållningspolitikens finansiering fortsätter på en tillräcklig nivå i våra regioner och att politikens innehåll reformeras på ett sådant sätt att den stöder EU:s konkurrenskraft och europeiska värden. En särskild fråga är att specialfinansieringen för glesbygden i östra och norra Finland bör fortsätta på minst nuvarande nivå.

Kommissionens förslag passar Finlands mål och utgör en bra grund för fortsatta förhandlingar mellan EU-länderna. Enligt preliminära beräkningar hör Finland till de få länder som kan få mer än tidigare av sammanhållningspolitikens medel. Enligt kommissionens förslag ska Finland få 100 miljoner euro mer än under innevarande period. Även finansiering på grund av gles bebyggelse bevaras som en del av kriterierna för fördelningen av medlen.

– Jag är nöjd över att kommissionen i sitt eget förslag har identifierat Finlands särdrag och de goda resultat som uppnåtts här. Vår strävan att påverka kommissionens förslag har varit lyckad, säger näringsminister Mika Lintilä.

De slutliga besluten om sammanhållningspolitikens finansiering och innehåll kräver fortsatt långa förhandlingar inom EU. Besluten om följande period kanske fattas under Finlands ordförandeskapsperiod hösten 2019.

– Vi fortsätter det aktiva påverkningsarbetet och gör vårt bästa för att hela finansieringspaketet och lagstiftningen för sammanhållningspolitiken kan föras i mål på ett sätt som motsvarar våra mål. Kommissionens förslag ger utmärkta utgångspunkter för detta, försäkrar Lintilä.

Under våren har minister Lintilä bedrivit en aktiv kampanj för att utöva påverkan inför upprättandet av EU:s kommande budgetram. I samband med den har han träffat sex kommissionärer och flera medlemsländers ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken. Dessutom har kanslichef Gustafsson besökt fyra huvudstäder (Berlin, Paris, Bryssel, Haag) och presenterat Finlands ståndpunkter om sammanhållningspolitiken.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922

Tillbaka till toppen