Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Laki päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoinnista voimaan

Työ- ja elinkeinoministeriö
24.5.2017 13.50
Tiedote

Laki päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta tulee voimaan 1.6.2017. Lain keskeisenä tavoitteena on kompensoida sähköintensiiviselle teollisuudelle päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia.

Laki saatettiin voimaan valtioneuvoston 24.5.2017 antamalla asetuksella. Tasavallan presidentti vahvisti lain helmikuussa 2017, mutta sen voimaan saattaminen edellytti, että Euroopan komissio hyväksyy lakiin sisältyvät valtiontuet. Komissio hyväksyi Suomen valtiontuki-ilmoituksen 5.4.2017.

Laissa säädetään tuesta, jolla kompensoidaan päästökaupasta johtuvaa sähkön hinnan nousua sellaisille toimialoille, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille. Laissa määritellyt toimialat voivat saada valtiolta tukea, jonka suuruus riippuu muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä.

Tukeen oikeutettuun sähköintensiiviseen teollisuuteen kuuluu sellaisia Suomelle merkittäviä toimialoja kuten raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus, paperin ja kartongin valmistus, mekaanisen puumassan valmistus sekä lannoitteiden valmistus.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään myös asetuksen, jossa annetaan tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta, laskemisesta ja myöntämisestä, tukipäätöksen antamisesta, todentajan hyväksymisestä ja velvollisuuksista, todentamisesta sekä tietojen toimittamisesta Energiavirastolle.

Tuki on määräaikainen ja sitä maksetaan vuosina 2017–2021. Suomessa maksettava tuen taso on puolet EU-sääntöjen mukaisesta sallitusta enimmäismäärästä. Tuki on sidoksissa päästöoikeuksien hintaan ja laskee päästöoikeuksien hinnan alentuessa. Tukea maksetaan vuosina 2018–2021 näillä näkymin noin 30 miljoonaa euroa vuosittain. Tänä vuonna tukea maksetaan 43* miljoonaa euroa.

* Luku tarkennettu tähän muotoon 24.5. klo 16.20

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, TEM, puh. 029 506 4798
ylitarkastaja Tarja Virkkunen, TEM, puh. 029 504 8252

Tillbaka till toppen