Hoppa till innehåll
Media

Sysselsättningen av invandrare påskyndas genom nya satsningar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2017 9.05
Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden investerar 10 miljoner euro i ett försök som syftar till att ge sysselsättning till 2500 invandrare i Finland under loppet av tre år samt till att hjälpa arbetsgivare att få sådan kompetent arbetskraft som de behöver.

Arbets- och näringsministeriet genomför detta försök som intensifierar sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital. Där utnyttjas modellen för investeringar med samhällseffekt, SIB-modellen (Social Impact Bond).

 – Nytt i SIB-modellen är att investerare finansierar verksamheten och bär den ekonomiska risken. Den offentliga sektorn betalar endast för verifierade resultat, dvs. när en invandrare får sysselsättning, säger Jari Gustafsson, kanslichef vid arbets- och näringsministeriet.

Mellan Europeiska investeringsfonden (EIF) och Epiqus Oy, som är projektadministratör för försöket, undertecknades ett avtal om investeringen. I SIB-fonden för integration har det nu samlats in sammanlagt 13,5 miljoner euro. Den är Europas största SIB-fond räknat i beloppet av det investerade kapitalet.

– Investeringsplanen för Europa och Efsi-fonden som ingår i planen är innovativa instrument för att få igång investeringar i Europa. Dagens avtal är ett tecken på Efsi-fondens växande roll i samhällsprojekt, i detta fall som främjare av invandrares integration och sysselsättning. Projektet är det första i sitt slag i Europa och vi följer dess effekter noggrant, eftersom projektet kan tjäna som exempel för andra. Jag önskar välgång för alla dem som har nytta av de möjligheter till utbildning, praktik och jobb som projektet erbjuder, säger Jyrki Katainen, vice ordförande för Europeiska kommissionen, med ansvarar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft i kommissionen.

Utbildningen skräddarsys enligt arbetsplatsens behov

Arbetslösheten bland invandrare har redan under flera år varit ungefär 2,5 gånger större än bland den infödda befolkningen och inträdet till arbetsmarknaden har tagit klart längre tid för invandrare. I försöket påskyndas invandrares sysselsättning genom att integrationsutbildning ges på arbetsplatser och skräddarsys enligt arbetsplatsens behov.

– Sysselsättningen av invandrare stärker livskraften i kommunerna och den ekonomiska tillväxten i Finland. I och med att invandringen ökat är det allt mer viktigt att påskynda invandrares inträde på arbetsmarknaden, påpekar ANM:s kanslichef Gustafsson.

I försöket deltar företag från branscher där det är svårt att hitta arbetskraft, till exempel från industrin, byggbranschen, handeln och servicebranschen. Försöket genomförs för närvarande i Nyland och Egentliga Finland, och utvidgas vid behov till regioner med brist på arbetskraft.

– Valmet Automotive rekryterar för närvarande många nya arbetstagare. I denna situation är det viktigt att hitta motiverade personer som engagerar sig i sitt arbete. Invandrarna är en grupp där vi funnit sådana personer och vi är övertygade om att vi i fortsättningen hittar fler sådana personer i den gruppen. SIB-projektet förbättrar invandrarnas grundläggande kunskaper och färdigheter för att träda in i arbetslivet. Vi anser att vi också bidrar med en betydande insats när det gäller att stödja invandrarnas anpassning, i och med att vi ger dem sysselsättning – engagerar dem, säger Tomi Salo, personalchef vid Valmet Automotive.

I försöket utnyttjas modellen för investeringar med samhällseffekt

Social Impact Bond-modellen har lanserats i Finland av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. I SIB-projektet fastställs noggranna resultatmål för både den eftersträvade välfärden och det ekonomiska resultatet. Uppnåendet av målen mäts regelbundet.

– Erfarenheterna från SIB-projektet för integration utnyttjas också i det kommande SIB-projektet för sysselsättning, som i synnerhet syftar till att ge sysselsättning åt ungdomar och långtidsarbetslösa, konstaterar kanslichef Gustafsson.

Regeringen fattade beslut om SIB-projektet för sysselsättning vid sin halvtidsöversyn. Projektet inleds i höst.

Mer om försöket (på finska)
Läs mer om investeringar med samhällseffekt och SIB-modellen


Ytterligare upplysningar:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, ANM, tfn 029 50 47112
Antti Timonen, kabinettmedlem, Europeiska kommissionen, tfn +32 460 792 110
Mikael Mäki, kommunikationschef, Valmet Automotive, tfn 020 48 48011
Mika Pyykkö, projektchef, Sitra, tfn 0294 618 259

Tillbaka till toppen