Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur transportstödet kan utvecklas

Arbets- och näringsministeriet
4.10.2018 11.07
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga och bereda olika alternativ för utvecklingen av transportstödet i samband med förberedelserna inför landskapsreformen.

Avsikten är att transportstödet ska övergå till landskapen år 2021 i samband med landskapsreformen. Stödet ska ingå i åtgärderna för främjande av företagsverksamhet. Det är motiverat att samtidigt med beredningen av överföringen av transportstödet till landskapen utvärdera stödprogrammets innehåll och funktion samt eventuella utvecklingsbehov.

Arbetsgruppens ordförande är regeringsrådet Mikko Ojala från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande regeringsrådet Tiina Korhonen från arbets- och näringsministeriet.

Medlemmar i arbetsgruppen är kontaktdirektör Maiju Hyry (Lapplands förbund), enhetschef Marja-Liisa Kivilompolo (NTM-centralen i Norra Österbotten), stadsdirektör Tytti Määttä (Kuhmo stad), vice verkställande direktör Esa Pellikainen (Oulun kauppakamari), enhetschef Kalevi Pölönen (NTM-centralen i Södra Savolax), ekonom Sampo Seppänen (Företagarna i Finland) och verkställande direktör Matti Vuojärvi (Pohjois-Karjalan kauppakamari).

Arbetsgruppens sekreterare är specialsakkunnig Kari Alanko och specialsakkunnig Raimo Puhto från arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 3 oktober till den 31 december 2018.

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Mikko Ojala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 3506

Tillbaka till toppen