Hoppa till innehåll

Projektutvecklare har möjlighet att diskutera ansökningsomgången för RePowerEU inom EU:s innovationsfond med kommissionen och CINEA virtuellt den 3 februari

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 8.29
Pressmeddelande

Finländska projektutvecklare kan få rådgivning och sparring inför den öppna ansökningsomgången för storskaliga projekt i energiteknik och energiinvesteringar inom EU:s innovationsfond. Innovationsfonden finansierar investeringar i ren teknik. Du kan anmäla dig till orienteringssamtal omedelbart.

Orienteringssamtalen ordnas bilateralt mellan projektutvecklaren och representanter för Europeiska kommissionen eller Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Cinea fredagen den 3 februari 2023 kl. 10–13 finsk tid. Varje diskussion varar högst 25 minuter.

Du kan anmäla dig till orienteringssamtalet genast via denna länk.

Orienteringssamtal erbjuds så många projektutvecklare som det är möjligt att ordna diskussioner för. Diskussionerna förs via en onlineplattform. 

Information om innovationsfondens ansökningsomgång för RePowerEU via en upptagning från webbseminariet 23.1

Arbets- och näringsministeriet, Business Finland, Kemiindustrin rf, Skogsindustrin rf, Finsk Energiindustri rf och Teknologiindustrin rf ordnade den 23 januari 2023 ett riksomfattande webbseminarium för att främja finländska företags förmåga att utnyttja de möjligheter som EU-finansiering erbjuder.

En upptagning från evenemanget finns på adressen: https://vimeo.com/792561711/ee7072bed5

I evenemangets första del diskuterades särskilt programmet Horisont Europa. Den andra delen handlade om innovationsfonden som finansierar investeringar i ren teknik. Fonden tillhandahåller för närvarande ansökningsomgångar på sammanlagt tre miljarder euro för energiinvesteringar och projekt som gäller tillverkning av och pilotprojekt med energiteknik. 

Representanter för Europeiska kommissionen och CINEA berättade vid evenemanget om detaljerna i ansökningsomgången. Utöver upptagningen från webbseminariet kan materialet från evenemanget laddas ner via denna wetransfer-länk.

Ansökningsomgången för innovationsfonden pågår till den 16 mars 2023 

Den tredje ansökningsomgången för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond inleddes den 3 november 2022. Det delas ut sammanlagt tre miljarder euro i finansiering för koldioxidsnåla investeringar, elektrifiering inom industrin, vätgas samt tillverkning av och pilotprojekt med energiteknik. Ansökningsomgången är öppen till och med den 16 mars 2023. Arbets- och näringsministeriet informerade om ansökningsomgången den 3 november. Ett pressmeddelande om ansökningsomgången från samma dag finns också i kommissionens Press Corner. Länkar till meddelanden nedan.

Europeiska kommissionen och CINEA har ordnat evenemang i anslutning till ansökningsomgången. Ett omfattande material om dessa finns i CINEAs webbtjänst.

Utlysningarna finns i EU:s portal Funding & Tenders. Ytterligare information finns också på webbplatsen som ansluter till Cineas ansökningsomgångar

Ytterligare information:
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054

Tillbaka till toppen