Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter till utgången av september

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.28 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 14.25
Pressmeddelande

Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Regeringen lämnade den 12 maj 2021 en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av arbetsmarknadsstödet fram till den 30 september 2021. Målet är att trygga företagarnas utkomst i den osäkra situationen till följd av coronaepidemin.

Den temporära utvidgningen av arbetslöshetsförmånen för företagare gäller för närvarande till den 30 juni 2021.

– Coronaepidemin visar tecken på att lugna ner sig, men det tar ännu tid innan efterfrågan återhämtar sig och företagsverksamheten återhämtar sig inom alla verksamhetsområden. Därför anser vi att det är nödvändigt att fortsätta arbetsmarknadsstödet till företagare, vilket har varit ett av de viktigaste verktygen för att stödja företagare under coronakrisen, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Cirka 22 500 företagare har fått arbetsmarknadsstöd per månad

Enligt Folkpensionsanstaltens uppgifter har i genomsnitt cirka 22 500 personer varje månad fått arbetsmarknadsstöd för företagare i början av 2021. Enligt arbets- och näringsministeriets uppskattning gäller förlängningen ca 22 000 företagare i månaden, om det inte sker några betydande förändringar i pandemiläget och sysselsättningsläget.

Regeringens proposition om fortsatt arbetsmarknadsstöd för företagare hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021. Utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa beräknas öka med uppskattningsvis cirka 48 miljoner euro, om den temporära lagändringen fortsätter till utgången av september.

Stöd till alla företagare oberoende av bransch 

Den temporära utvidgningen av arbetslöshetsförmånen för företagare trädde i kraft den 8 april 2020. På basis av den har man kunnat betala arbetsmarknadsstöd till företagare i en situation där arbetsmängden eller inkomsterna från företaget har minskat på grund av en pandemi. Arbetsmarknadsstödet gäller alla företagare oberoende av om de bedriver företagsverksamhet som enskilda näringsidkare eller i bolagsform. Stöd kan beviljas företagare inom alla branscher.

Erhållandet av arbetsmarknadsstöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör. Om företagaren upphör med hela företagsverksamheten, kan arbetslöshetsförmån betalas med stöd av de bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller tills vidare.

  1. Hur kan företagare få arbetsmarknadsstöd?
  2. Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.
  3. Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  4. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd hos FPA.
  5. Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Om företagaren redan har varit arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och får arbetsmarknadsstöd när lagen fortsätter, ska företagaren i fortsättningen sköta sina ärenden på det sätt som överenskommits med arbets- och näringsbyrån.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430 (frågor till arbetsministern)
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (mediernas frågor om arbetslöshetsförmån)

Tillbaka till toppen