Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition: Företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd fortsätter till slutet av november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.31
Pressmeddelande

Under coronapandemin har företagare kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än vanligt. Regeringen föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortsätta på dessa villkor till den 30 november 2021.

Enligt de gällande bestämmelserna kan företagare få arbetsmarknadsstöd på grund av coronapandemins effekter till slutet av september. Regeringen lämnade den 9 september 2021 en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av giltighetstiden för de temporära bestämmelserna.

– Regeringen har som mål att öppna samhället och slopa de riksomfattande begränsningarna. Det tar dock en viss tid innan företagens verksamhetsförutsättningar har återställts. Genom att fortsätta företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd kan vi trygga företagarnas försörjning i en osäker situation, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Förlängningen av giltighetstiden skulle gälla omkring 21 500 företagare per månad. Detta beräknas öka utgifterna för utkomstsskydd för arbetslösa med cirka 30 miljoner euro på årsnivå.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

En person som har varit sysselsatt på heltid som företagare har i princip rätt till arbetslöshetsförmån när företagsverksamheten har upphört helt och hållet. Under coronatiden kan företagare få arbetsmarknadsstöd utan att det förutsätts att företagsverksamheten upphör. Arbetet på heltid ska dock ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronapandemin.

Villkor för att få arbetsmarknadsstöd är att coronapandemin orsakat att

  • företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetsmarknadsstödet gäller alla företagare oberoende av om de bedriver företagsverksamhet som enskilda näringsidkare eller i bolagsform. Stöd kan beviljas företagare inom alla branscher.

Hur kan en företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd?

  1. Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.
  2. Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  3. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd hos FPA.
  4. Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Om företagaren redan har varit arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och får arbetsmarknadsstöd när lagen fortsätter, ska företagaren i fortsättningen sköta sina ärenden på det sätt som överenskommits med arbets- och näringsbyrån.

Ytterligare information:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047372 (frågor till arbetsministern)
Timo Meling, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 084 (mediernas frågor om arbetslöshetsförmån)

Tillbaka till toppen