Valtioneuvoston asetus TEM/2021/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247

Asia

Asetuksella tarkistetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen maksujen määrät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetus tulee voimaan 1.9.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen