Valtioneuvoston asetus TEM/2021/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247
Asia
Asetuksella tarkistetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen maksujen määrät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetus tulee voimaan 1.9.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen