Hoppa till innehåll

Restauranger kan med vissa begränsningar vara öppna för kunder i hela landet från och med måndagen den 19 april

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 13.24
Pressmeddelande

Restauranger och andra förplägnadsrörelser ska hållas stängda för kunder fram till den 18 april 2021 i de områden där det är nödvändigt för att hindra spridningen av coronaepidemin. Stängningen upphör i Norra Savolax fredagen den 16 april 2021 på grund av att sjukdomsläget i området har förbättrats.

Restaurangerna kan öppnas för kunder överallt i Finland måndagen den 19 april 2021. Då ska man iaktta temporära begränsningar som gäller öppettider, serveringstider, klienternas vistelse och rörlighet i restaurangens lokaler och antalet kundplatser.

Stängningen av restauranger gäller i de områden där sjukdomsläget är allvarligast

Bestämmelser om temporär stängning av restauranger och andra förplägnadsrörelser finns i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Statsrådet är enligt lagen skyldigt att ändra förordningen om de områden som omfattas av stängningen, om nedstängningen inte längre är nödvändig i landskapet.

Institutet för hälsa och välfärd gav onsdagen den 14 april 2021 den senaste bedömningen av sjukdomsläget i områdena. Enligt den är stängningen inte längre nödvändig i Norra Savolax. Därför ändrade statsrådet torsdagen den 15 april 2021 den förordning som definierar de områden som omfattas av stängningen.

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunderna i följande landskap fram till söndagen den 18 april 2021:

 1. Nyland
 2. Egentliga Finland
 3. Satakunta
 4. Egentliga Tavastland
 5. Birkaland
 6. Päijänne-Tavastland
 7. Kymmenedalen
 8. Södra Karelen
 9. Södra Savolax
 10. Norra Karelen
 11. Mellersta Finland
 12. Österbotten.

Stängningsskyldigheten gäller inte Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Österbotten och Norra Savolax. I dessa landskap ska förplägnadsrörelserna iaktta de begränsningar som har utfärdats genom lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den.

Begränsningar i öppettiderna, serveringstiderna och antalet kundplatser

När stängningen har avslutats fortsätter begränsningarna av förplägnadsrörelserna genom bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar och i en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av den. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar fredagen den 16 april 2021. Efter att lagen har stadfästs kan statsrådet på fredagen utfärda en förordning där närmare bestämmelser om begränsningar för förplägnadsrörelser utfärdas enligt område. Avsikten är att begränsningarna ska träda i kraft genast måndagen den 19 april 2021 efter att stängningen har upphört.

Social- och hälsovårdsministeriet informerar om begränsningarna i restaurangernas verksamhet fredagen den 16 april 2021.

Ansökan om ersättning för stängning inleds den 12 maj

Restauranger och andra företag som är stängda genom lag eller myndighetsbeslut kan få ersättning för stängningen. Den nya ersättningen för stängning gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda.

Ersättning för stängningen kan sökas från och med den 12 maj 2021. Företagen ansöker om ersättning hos Statskontoret.

Ersättningen för stängning för större företag är under beredning. Arbets- och näringsministeriet förhandlar för närvarande med Europeiska kommissionen om villkoren och maximibeloppet för stöd till stora företag.

Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062 (stängning av restauranger)
Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar)
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732 (ersättning för stängning)

Tillbaka till toppen