Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2021/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

A 7/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Asia

Valtioneuvoston asetuksella esitetään muutettavaksi valtioneuvoston asetuksen (258/2021) 2 §:ää, jossa säädetään alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta, sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä ja niihin kuuluvissa tiloissa rajoituksia on noudatettava majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

 

Valtioneuvoston asetusta esitetään muutettavaksi niin, että Pohjois-Savon maakunta ei enää kuuluisi alueisiin, joilla ravitsemisliikkeet säädettäisiin suljettavaksi. Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin ravitsemisliikkeet suljettavaksi seuraavissa maakunnissa: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Pohjanmaa. Sulku koskisi näillä alueilla kaikkia ravitsemisliikkeitä ja niiden sisä- ja ulkotiloja.

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.4.2021.

 

Ruotsinkielinen liite lisätty 20.4.2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ravitsemisliikkeiden sulkemisella asiakkailta pyritään estämään covid-19-epidemian leviäminen ja turvaamaan sairaanhoitokapasiteetin riittävyys.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen