Hoppa till innehåll

Sari Nikkola börjar som verkställande direktör för Jobbkanalen från och med den 1 september

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 10.00
Pressmeddelande
Sari Nikkola, Työkanava Oy:n toimitusjohtaja 1.9.2022 lukien.
Sari Nikkola

Jobbkanalen Ab:s styrelse har valt Sari Nikkola till bolagets verkställande direktör. Nikkola tillträder posten den 1 september 2022.

Nikkola blir verkställande direktör för Jobbkanalen från uppdraget som direktör för Finlands Röda Kors Kontti-kedja. Innan dess har hon haft mångsidiga uppgifter inom företagsledningen, bland annat inom Fazer-koncernen, SOK och Neste Liikennepalvelu Oy. Nikkola är magister i livsmedelsvetenskaper. Dessutom har hon avlagt eMBA-examen i social- och hälsoledning.

Jobbkanalen är ett nytt, helt statsägt bolag med statliga specialuppgifter, som sysselsätter partiellt arbetsföra personer som har det svårast på arbetsmarknaden. Bolagets mål är att förbättra deras kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att så många som möjligt av dem kan gå vidare från Jobbkanalen till ett anställningsförhållande på den öppna arbetsmarknaden. 

Arbets- och näringsministeriet svarar för ägarstyrningen av Jobbkanalen.

”Regeringen satsar på sysselsättningen av partiellt arbetsföra som en del av sysselsättningsåtgärderna som helhet. Jobbkanalen ger de som har det allra svårast att få sysselsättning, men som vill arbeta, möjlighet att arbeta enligt sin förmåga. Detta är viktigt för personen själv, men också för samhället”, påpekar arbetsminister Tuula Haatainen, till vars ansvarsområde frågorna kring Jobbkanalen hör enligt arbets- och näringsministeriets arbetsfördelning.

Lagen om jobbkanalen träder i kraft den 1 juli 2022. Bolagets operativa verksamhet inleds stegvis under det innevarande året efter det att verkställande direktören har valts. Bedömningen är att de första partiellt arbetsföra anställs hos Jobbkanalen i slutet av året. 

”Jobbkanalens verkställande direktör har en viktig roll i att starta ett nytt bolag och skapa ett gott klimat i en arbetsgemenskap med mångfald. Hon ansvarar också i stor utsträckning för att bygga upp ett förtroendebaserat samarbete med bolagets kunder och andra aktörer på övergångsarbetsmarknaden. I bolagets styrelse litar vi på att Sari Nikkola har goda förutsättningar för detta”, berättar understatssekreterare Elina Pylkkänen, som är styrelseordförande för Jobbkanalen Ab.

Posten som verkställande direktör för Jobbkanalen söktes av 88 personer. 

Grundandet av Jobbkanalen Ab har samband med målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Jobbkanalen är en av åtgärderna i regeringens program för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Elina Pylkkänen, ordförande för Jobbkanalens styrelse, understatssekreterare, tfn 029 504 7474
Pirjo Larm, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7224

Tillbaka till toppen