Hoppa till innehåll

Sello och Lidl får stöd för att bygga smarta energisystem

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2017 14.07
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat sammanlagt nästan 3,4 miljoner euro i energistöd för två projekt för byggande av smarta energihanteringssystem. Med hjälp av stödet bygger Lidl Suomi Ky ett energisystem i sin nya logistikcentral i Träskända och Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sello ett energisystem i köpcentret i Esbo. Med hjälp av systemen främjas utvecklingen av smarta energi- och elsystem såväl i Finland som internationellt.

– Finland är en föregångare i fråga om dessa smarta energilösningar. Därför är det viktigt att det genomförs sådana här stora pilotprojekt som kan användas som exempel även i bredare utsträckning, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Lidl Suomi Ky har beviljats 1 479 900 euro för installering av ett energihanteringssystem i den nya logistikcentral som bolaget ska bygga i Träskända. I systemet ingår smart mikronätstyrning, optimering av energiförbrukningen, efterfrågeflexibilitet i fråga om el och värme, ett ellager och solenergisystem (500 kWp) samt ett värme- och kylsystem.

Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sello har beviljats 1 896 000 euro för det smarta fastighetskoncept som bolaget planerar genomföra i köpcentret Sello. I projektet genomförs en smart mikronätutvidgning i fastighetsautomationssystemet. Med hjälp av den optimeras produktion av förnybar energi, efterfrågeflexibilitet, reservkraftverk, aktiv led-belysning, ventilationsaggregat och övrig installationstekniks belastning på elsystemet så att de fungerar som en helhet.

Enligt de sökandes beräkningar kommer projekten att minska koldioxidutsläppen med sammanlagt cirka 526 ton per år. Projektens sysselsättande effekt under byggnadsfasen är cirka 15 årsverken.

På basis av projektspecifik prövning kan arbets- och näringsministeriet bevilja företag, kommuner och andra sammanslutningar energistöd för sådana klimat- och miljövänliga investerings- och utredningsprojekt som främjar produktionen eller användningen av förnybar energi, främjar energisparande eller effektivisering av energiproduktionen eller energianvändningen eller minskar miljöskadorna av energiproduktionen eller energianvändningen. Med energistödet strävar man efter att i synnerhet främja ibruktagande och utsläppande på marknaden av ny energiteknik.

Ytterligare upplysningar:
Jyrki Peisa, energiministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170 (Lidls projekt)
Pekka Kärpänen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7882 (Sellos projekt)

Tillbaka till toppen