Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade snabbt i mars

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 8.14
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 309 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 70 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 60 900. Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt av dem som är permitterade på heltid berodde på de begränsningsåtgärder som coronapandemin orsakat. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av mars fanns det i hela landet 74 000 permitterade, vilket är 53 200 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 65 300, vilket är 50 400 fler än i mars i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 64 900, vilket är 1 200 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 107 300, dvs. 16 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 11 600 fler än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 41 100. I januari–mars avslutades i genomsnitt 65,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 500 nya lediga jobb, dvs. 9 900 färre än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 149 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 600 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 119 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 10 700 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 21 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 197 000, vilket är 6 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,3 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen