Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriet och Sitra:
Nytt försök ska sysselsätta tusentals invandrare

Arbets- och näringsministeriet
29.6.2016 10.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet och Sitra har som mål att utbilda och sysselsätta minst 2 000 invandrare under de tre närmaste åren. Avsikten är att projektet, som finansieras med privat kapital och är resultatbaserat, inleds i september.

 Epiqus Oy har den 28 juni 2016 utsetts till projektadministratör.

Inom projektet erbjuds invandrare arbetslivsinriktad utbildning som stöder deras möjligheter att få sysselsättning. Målet är att de som utbildas övergår till arbetslivet i genomsnitt fyra månader efter det att utbildningen började. Utbildningen fortsätter på arbetsplatsen vid sidan av arbetet och inbegriper studier i såväl språk och kultur som yrkesfärdigheter.

– Målet är att påskynda invandrares sysselsättning. Projektet bemöter på detta sätt både invandrarnas och arbetsgivarnas behov. Jobb kan finnas till exempel inom bygg-, fastighets-, tjänste-, restaurang-, omsorgs- och IKT-sektorerna, berättar migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet.

Projektet genomförs nationellt i samarbete med de arbets- och näringsbyråer som väljs ut särskilt. Projektet pågår till utgången av 2019.  

Projektet finansieras med privat kapital

Projektet genomförs med hjälp av ett resultatbaserat finansieringsavtal, dvs. så kallad Social Impact Bond (SIB)-modell, som Sitra har lanserat i Finland som en del av verksamheten för investeringar med samhällseffekt. Investerarna finansierar verksamheten och bär de ekonomiska risker som är förenade med den. Den offentliga sektorn betalar endast i det fall att sysselsättningsmålen uppnås.

− SIB-modellen hjälper den offentliga sektorn att köpa resultat utan ekonomisk risk. För investerare innebär modellen en möjlighet att påverka i sådana samhälleliga sammanhang som de upplever som viktiga. Fördelen med modellen är att det uppställs exakta, mätbara mål för både effektfullhet och ekonomiskt resultat, och det sker en kontinuerlig övervakning av hur målen nås, säger Mika Pyykkö, som är ledare för nyckelområdet Impact Investing vid Sitra.

Om invandrarna kan sysselsättas snabbt, sparar staten pengar, i form av arbetsmarknadsstöd och kostnader för integrationsutbildning som inte behöver betalas, och får skatteintäkter. Om projektets mål uppnås, betalar ministeriet en del av de besparingar som uppstår till en fond. Från fonden återbetalas kapitalet till investerarna och på kapitalet betalas en rimlig avkastning.

Epiqus Oy har utsetts till projektadministratör

På basis av anbudsförfarande utsågs fondbolaget Epiqus Oy till fondförvaltare och projektadministratör. Bolagets uppgift är att bygga upp behövligt samarbetsnätverk och samla in medel till den fond som ska bildas. Epiqus Oy är Nordens första förvaltare av fonder för investeringar med samhällseffekt och den andra av två europeiska förvaltare av sådana investeringsfonder som har specialiserat sig på socialt företagande.

Epiqus uppgift är också att välja ut dem som producerar utbildningen för invandrare och sköter kontakterna med potentiella arbetsgivare. Investerarna kan vara antingen privatpersoner eller institutioner.

Sitra lanserar modellen för investeringar med samhällseffekt i Finland

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra lanserar modellen för investeringar med samhällseffekt i Finland och fungerar som rådgivare för de första SIB-piloterna. Finlands och Nordens första SIB offentliggjordes förra hösten. Dess mål är att främja välbefinnande i arbetet inom den offentliga sektorn. Investerarna i första skedet är stiftelsen Me-säätiö, Sitra och den privata finansinvesteraren Henri Kulvik. Epiqus är fondförvaltare och projektadministratör också för det projektet.

Ytterligare upplysningar:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, ANM, tfn 029 504 7112
Mika Pyykkö, ledare för nyckelområdet Impact Investing, Sitra, tfn 029 461 8259
styrelseordförande Jussi Nykänen, Epiqus Oy, tfn 040 840 8001

Tillbaka till toppen