Hoppa till innehåll

Yrkesbarometern: Bristen på arbetskraft ökar nu långsammare – arbetskraftsbristen är störst inom social- och hälsovården

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2022 10.32
Pressmeddelande
Yrkesbarometern av hösten 2022 bärattar om 5 yrkes med brist på arbetskraft och top 5 yrkes med överutbud på arbetskraft.

Höstens yrkesbarometer visar att bristen på arbetskraft ökar nu något långsammare än tidigare. På hela landets nivå bedömdes dock fortfarande 56 yrken av de sammanlagt 200 centrala yrkena i barometern lida av arbetskraftsbrist.

Antalet yrken som lider av arbetskraftsbrist har ökat jämfört med hösten 2021, men minskat något jämfört med våren 2022.

Uppgifterna framgår av yrkesbarometern 2022, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 1 november 2022. Resultaten baserar sig på arbets- och näringsbyråernas expertbedömningar om läget för ett år framåt. Bedömningarna har gjorts under september–oktober 2022.

”Sysselsättnings- och arbetslöshetssiffrorna reagerar med viss fördröjning på vändningarna i ekonomin. Den omfattande arbetskraftsbristen lättar dock inte trots att det ekonomiska läget skulle vara lugnare i några kvartal”, säger understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Även om antalet yrken som lider av arbetskraftsbrist som helhet sett har minskat, har antalet yrken där arbetskraftsbristen är stor fortsatt att öka. Arbetskraftsbristen betraktas som stor om arbets- och näringsbyrån i regionen anser att bristen på lämpliga arbetssökande för ett yrke är omfattande.

Inom den närmaste framtiden kommer i synnerhet yrken inom social- och hälsovården att lida av brist på kompetent arbetskraft. Tre fjärdedelar av yrkena på listan över de 15 yrken med störst brist på arbetskraft finns inom social- och hälsovården. Rekryteringsläget är svårast när det gäller närvårdare, sjukskötare, specialister inom socialt arbete, lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare, talterapeuter, allmänläkare, hemvårdare, psykologer och tandläkare. Dessutom har det igen blivit svårare att hitta restaurang- och storhushållsarbetare som kan rekryteras.

I höstens yrkesbarometer bedöms sammanlagt 56 yrken lida av arbetskraftsbrist. På listan över yrken som lider av arbetskraftsbrist finns sammanlagt 17 yrken inom social- och hälsovården. Andra sektorer där antalet yrken som lider av arbetskraftsbrist är stort är byggbranschen (12 yrken på listan) och industrin (8 yrken på listan). Också inom programvarubranschen, restaurangbranschen, branschen för städning och fastighetsskötsel samt transportbranschen finns det några yrken som lider av brist på personer som kan rekryteras.

Av de cirka 200 yrken som bedömts i yrkesbarometern är antalet yrken med överutbud på arbetskraft 29. Antalet yrken med överutbud på arbetskraft har inte förändrats nämnvärt under den senaste tiden. För ett år sedan var antalet 30. Covid-19-pandemins inverkan på överutbudet på arbetskraft har varit rätt liten. Överutbudet på arbetskraft är stort i yrken inom kreativt arbete och kulturbranschen.

I bedömningarna i yrkesbarometern ingår något under hälften av yrkena i yrkesklassificeringen (ISCO 4). Resultaten presenteras enligt region och yrkesbeteckning på yrkesbarometerns webbplats.

Ytterligare information:
Elina Pylkkänen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 474
Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 450

Ministeriets e-post är på formen förnamnen. efternamnen(at)gov.fi

Tillbaka till toppen