Business Finland Venture Capital Oy sijoittaa varhaisen vaiheen pääomasijoitusrahastoihin

Julkisen pääomasijoitustoiminnan tehtävänä on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja suunnata rahoitusta erityisesti niille alueille, joihin yksityistä riskirahaa ei kohdistu riittävästi (markkinapuute).        

Business Finland Venture Capital Oy:n tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alkuvaiheen yritysten rahoitustarjontaa Suomessa. Yhtiö toimii rahastosijoittajana eikä tee suoria sijoituksia yrityksiin.            

Varhaisen vaiheen yritystoimintaan liittyy merkittävä riski yritysten tuotteiden ja/tai liiketoimintamallien ollessa kehitysvaiheessa. Business Finland Venture Capital Oy voi käyttää taloudellisia kannustimia (esimerkiksi epäsymmetriaa voitonjaossa yksityisten sijoittajien hyväksi) yksityisen pääoman kanavoimiseksi alkuvaiheen rahastoihin. 

Yhtiön toimintaa ohjaa laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Omistajaohjauksesta vastaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, jonka toimintaa työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja asettaa tavoitteita myös pääomasijoitustoiminnalle.  

Lisätietoja:

Jyrki Orpana