Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kasvurahoittajana

Tesi logo Yhtiön tehtävänä on edistää pääomasijoitustoiminnalla suomalaisen yritystoiminnan kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä sekä teollisuuden rakenteiden uudistumista.        

Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) tekee rahastosijoituksia pääomasijoitusrahastoihin yritysten kasvun rahoittamiseksi. Lisäksi yhtiö tekee suoria sijoituksia kasvu- ja kansainvälistymisvaiheen kohdeyhtiöihin sekä erityisille kohdealueille sijoitusohjelmiensa kautta. Yhtiön toiminta on markkinaehtoista.         

Yhtiön toimintaa ohjaa laki ja asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön elinkeinopoliittisesta ja omistajaohjauksesta.    

Lisätietoja:

Kari Virtanen