EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel den 7–8 december

5.12.2023 11.54
ANM
EU-lippu
EU-lippu
EU:s konkurrenskraftsråd sammanträder i Bryssel den 7–8 december 2023. Arbetsminister Arto Satonen företräder Finland vid mötet i sammansättningen av ministrar med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken den 7 december. Näringsminister Wille Rydman företräder Finland vid mötet i sammansättningen av ministrar med ansvar för forskning, innovation och rymdfrågor den 8 december.

Uppdateringen av de sektorspecifika färdplanerna för koldioxidsnålhet har inletts

1.12.2023 8.51
ANM
Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med sektorerna inlett arbetet med att uppdatera färdplanerna för koldioxidsnålhet. Under förra regeringsperioden utarbetade 13 sektorer egna färdplaner som beskriver olika sektorers vägar mot koldioxidsnålhet. Ett genomförande som utgår från sektorerna gör det lättare att säkerställa att färdplanerna är sådana som företagen inom branschen kan ta till sig och genuint förbinda sig till.

De nordiska länderna står inför liknande utmaningar på arbetsmarknaden – ministrarna diskuterar närmare samarbete i Reykjavik

30.11.2023 10.39
ANM
De nordiska ministrarna med ansvar för sysselsättningen sammanträder i Reykjavik den 30 november–1 december 2023. Ministrarna diskuterar ett närmare samarbete för ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Arbetsminister Arto Satonen företräder Finland vid mötet.

Branschrapport: Förändringarna i omvärlden och konsumenternas behov påskyndar förnyelsen av livsmedelsbranschen

29.11.2023 11.06
ANM
ostoskori
Ostoskori
Företagen inom livsmedelsbranschen är tillväxtinriktade och söker förnyelse på många olika sätt. Tillväxten på den inhemska marknaden är liten. Inflationen har tärt på konsumenternas köpkraft och syns som prismedvetenhet. Exporten framhävs som en tillväxtmöjlighet för livsmedelssystemet. Konkurrensläget har också hårdnat på grund av den ökade importen.

Arbetskraftsbarometern: största delen av Finland lider av matchningsproblem

29.11.2023 9.02
ANM
Den nya Arbetskraftsbarometern fokuserar i höst på framtidsutsikterna för teknik- samt social-, hälso- och välfärdssektorn. Störst är bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården, där det särskilt behövs kompetens inom äldreomsorgen. Tekniksektorn förutspås vända till det bättre efter nästa sommar.

Se även

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringen utvecklar den finländska arbetsmarknaden i en mer flexibel riktning. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och utvecklingen av produktiviteten. Reformerna bereds enligt trepartsmodellen så att kompetensen hos näringslivs- och löntagarorganisationerna utnyttjas.

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring.

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister