Uusi huoltovarmuusneuvosto asetettu vuoden 2026 loppuun saakka

20.6.2024 14.38
TEM
Valtioneuvosto asetti 20.6.2024 Huoltovarmuusneuvoston ajalle 1.7.2024–31.12.2026. Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin Elisa Oyj toimitusjohtaja Topi Manner ja varapuheenjohtajaksi kansliapäällikkö Timo Jaatinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvostoon nimitettiin 26 jäsentä.

Työvoimapalveluiden siirtämiseen liittyviä asetuksia hyväksyttiin valtioneuvostossa

20.6.2024 13.32
TEM
Keväällä 2023 päätettiin julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirrosta kuntien muodostamille työllisyysalueille. Tähän lainsäädäntöpakettiin sisältyy myös muita lakimuutoksia, kuten laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä ja muutokset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia koskevaan lakiin, jotka tulevat voimaan 1.1.2025. Tänään hyväksytyissä asetuksissa annetaan tarkempaa sääntelyä näiden lakien nojalla.

Hallituksen esitys valtion aluehallinnon uudistuksesta yhtenäistää palveluja ja tekee luvituksesta aiempaa sujuvampaa – esitys laajalle lausuntokierrokselle

20.6.2024 10.04

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto ja kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, joilla on pää- tai muu toimipaikka jokaisessa maakunnassa. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä tarjota sujuvaa palvelua asiakkaille ja yrityksille alueesta riippumatta.


EU:n tekoälyasetuksen kansallinen toimeenpano käynnistynyt

18.6.2024 13.53
TEM
EU:n tekoälyasetuksen kansallista toimeenpanoa valmisteleva työryhmä on käynnistänyt työnsä. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n alueella markkinoille tuotavat ja käyttöönotettavat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten terveyttä, turvallisuutta tai perusoikeuksia.

Team Finland –verkoston johtaminen ja ulkomaantoiminnot uudistetaan

14.6.2024 18.01
TEM UM
Team Finland –verkoston johtamisrakenne kotimaassa uudistetaan ja Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan ulkoasiainhallintoon. Muutoksessa edetään vaiheittain, ja sen toimeenpanossa tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri