Rådgivningstjänsten för säsongsarbetare och bärplockare fortsätter även i sommar

30.5.2024 12.30
ANM
Rådgivningstjänsten är avsedd särskilt för utländska säsongsarbetare och plockare av vilda bär som misstänker att de blivit utnyttjade i sitt arbete i Finland. Tjänsten har alltid varit öppen på sommaren sedan 2021. Den genomförs av Brottsofferjouren och finansieras av arbets- och näringsministeriet.

Lagprojekt för att stärka arbetsmarknadsmodellen framskrider

24.5.2024 12.03
ANM
En arbetsgrupp på trepartsbasis har berett ändringar i systemet för medling i arbetstvister. Arbetsgruppens arbete är på slutrakan och reformens huvudlinjer är klara. Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande inleds i juni 2024.

Genomförandet av direktivet om företagsansvar förutsätter nationellt beredningsarbete i Finland

24.5.2024 11.24
ANM
Kuvassa on punatiilinen energiantuotantolaitos korkeine savupiippuineen.
Ministrarna i EU:s medlemsstater antog direktivet om företagsansvar i konkurrenskraftsrådet den 24 maj. Efter rådets officiella godkännande undertecknas och offentliggörs direktivet i EU:s officiella tidning. Efter att direktivet trätt i kraft har medlemsländerna två år på sig att införliva de nya bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

Uppdatering av den nationella energi- och klimatplanen på remiss

24.5.2024 8.45
ANM
Uppdateringen av Finlands nationella energi- och klimatplan (NECP) till EU har sänts på remiss. Utlåtanden om planen kan lämnas på utlåtande.fi fram till den 10 juni 2024.

Genom nya former för partnerskap stärks städernas och statens samarbete kring bland annat gängbrottsligheten, rörligheten och kompetensen

23.5.2024 11.21
ANM
Arbetet med att utveckla nya former för samarbetet och partnerskapet mellan staten och städerna har kommit igång bra. Den allra färskaste samarbetsformen består av ett så kallat livskraftspartnerskap mellan Jyväskylä, Lahti och Kuopio och ett partnerskap mellan staten och tolv medelstora växande städer.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister