Fennovoimas MKB-beskrivning 2014

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) innehåller bl.a. en beskrivning av projektet och dess alternativ, en utredning om miljön och en bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ samt förslag till åtgärder för förebyggande och begränsning av skadliga miljökonsekvenser. (MKB-beskrivningens referensrapporter kan vid behov efterfrågas hos Fennovoima AB.)

Fennovoima Ab inlämnade en MKB-beskrivning till arbets- och näringsministeriet (ANM) i februari 2014. Kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-beskrivningen avslutade MKB-förfarandet i juni 2014. Utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)gov.fi