Fennovoiman YVA-selostus 2014

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) sisältää muun muassa hankkeen ja sen vaihtoehtojen kuvaukset, selvityksen ympäristöstä ja hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista sekä ehdotukset niistä toimista, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia. (YVA-selostuksen viiteraportteja voi tarvittaessa tiedustella Fennovoima Oy:stä).

Fennovoima Oy jätti YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) helmikuussa 2014. TEM järjesti yhteysviranomaisen ominaisuudessaan siitä julkisen kuulemisen. Yksittäisten henkilöiden mielipiteet ja lausunnot ovat saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön arkistosta.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta päätti YVA-menettelyn kesäkuussa 2014.

Lisätietoja: Jorma Aurela