Fennovoiman YVA-selostus 2014

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) sisältää muun muassa hankkeen ja sen vaihtoehtojen kuvaukset, selvityksen ympäristöstä ja hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista sekä ehdotukset niistä toimista, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia. (YVA-selostuksen viiteraportteja voi tarvittaessa tiedustella Fennovoima Oy:stä.)

Fennovoima Oy jätti YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 13.2.2014. TEM järjesti yhteysviranomaisen ominaisuudessaan siitä julkisen kuulemisen 24.2-24.4.2014. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta päätti YVA-menettelyn 2.6.2014.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Yhteysviranomaisen lausunto

Kuuleminen

Lausunnot

Kansainvälinen kuuleminen - Itävalta (AT)

Kansainvälinen kuuleminen - Saksa (DE)

Kansainvälinen kuuleminen - Viro (EE)

YVA-selostus 2014

Kansainvälinen kuuleminen - Ruotsi (SE)

Kansainvälinen kuuleminen - Latvia (LV)

Kansainvälinen kuuleminen - Puola (PL)

Kansainvälinen kuuleminen - Norja (NO)