Utvecklingsprojekt som främjar turistnäringens återhämtning i regionerna

Coronapandemin har påverkat turistnäringen ytterst negativt. För att hjälpa turistnäringen att återhämta sig ur coronakrisen ska det inledas utvecklingsprojekt som förbättrar regionernas möjligheter att utveckla turismen, stärka ledarskapet inom och samordningen av regionens turismutveckling och effektivisera samarbetet vid åtgärder på nationell nivå.

Temaområdena för den konkurrensutsatta utlysningen av finansiering har en koppling till de viktigaste temana i Finlands turismstrategi, vilka är hållbarhet som konkurrensfördel för turismen i Finland, digitalisering av turistbranschen, tillgänglighet som hjälper turisttjänsterna att växa samt  säkerställande av en verksamhetsmiljö som stärker konkurrenskraften. De projekt som genomförs åren 2020 – 2021 gagnar flera aktörer i regionerna. Projekten fokuserar särskilt på att utveckla digitala färdigheter och lösningar, öka året-runt turismen samt att skapa nya turistprodukter och nå målgrupper.

Att genomföra projekten

Projekten genomförs i regel av regionala turistorganisationer eller motsvarande aktörer som aktivt utvecklar turistnäringen. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har det reserverats sammanlagt fyra miljoner euro för projekten. För att få finansiering ska projekten ha en självfinansieringsandel på 20 procent. Den finansierande myndigheten för projekt som genomförs av aktörer i landskapen Östra och Norra Finland är i regel Södra Savolax landskapsförbund. Den finansierande myndigheten för projekt som genomförs av aktörer i landskapen Södra och Västra Finland är i regel Egentliga Finlands förbund. Sammanlagt 29 projekt i olika delar av landet valdes ut för finansiering.

I Östra och Norra Finland finansieras 12 projekt: 

 • House of Lapland, Virtual Lapland, 159 843 €
 • Idän Taiga ry, Wild Taiga -markkinointiyhteistyön kehittäminen, 95 696 €
 • Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle, 109 400 €
 • Ilomantsin Matkailuyhdistys ry, Ilomantsin Sotatie, 40 000 €
 • Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Inari-Saariselkä matkailualueen digitaalinen kehittäminen, 160 000 €
 • Karelia Expert Matkailupalvelu Oy (VisitKarelia), Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan, 80 000 €
 • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Rannikolta tuntureille, 156 480 €
 • Levin Matkailu Oy, Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen, 200 000 €
 • Oulun Matkailu Oy, Oulun seudun matkailun digitaalinen ekosysteemi 1.0, 170 755 €
 • Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Matkailun alueorganisaatioiden uusi malli, 171 690 €
 • Syötteen Matkailuyhdistys ry, Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen, 160 000 €
 • Visit PyhäLuosto ry, PyhäLuosto Koronan jälkeen -hanke, 56 136 €

I Östra och Norra Finland finansieras 17 projekt:

Kommunikation och resultat

Ett kick off-evenemang kring de regionala turistprojekten ordnades den 11 december 2020. Evenemangets material finns här (på finska):

Regionala turismprojekt i arbets- och näringsministeriets turism nyhetsbrev (på finska):

Presentation av projekten

Varje projekt presenteras vid de gemensamma evenemangen som ordnas kring de regionala turistprojekten. Vid kick off-evenemanget presenterades följande projekt:

Mer information:

Östra och Norra Finland/Södra Savolax landskapsförbund
Heli Gynther, utvecklingschef, heli.gynther(at)esavo.fi, tfn 040 773 7285

Södra och Västra Finland/Egentliga Finlands förbund
Petteri Partanen, näringschef, petteri.partanen(at)varsinais-suomi.fi, tfn 040 776 0630

Mer information: Hanna-Mari Kuhmonen