Utvecklingsprojekt som främjar turistnäringens återhämtning i regionerna

Coronapandemin har påverkat turistnäringen ytterst negativt. För att hjälpa turistnäringen att återhämta sig ur coronakrisen ska det inledas utvecklingsprojekt som förbättrar regionernas möjligheter att utveckla turismen, stärka ledarskapet inom och samordningen av regionens turismutveckling och effektivisera samarbetet vid åtgärder på nationell nivå.

Temaområdena för den konkurrensutsatta utlysningen av finansiering har en koppling till de viktigaste temana i Finlands turismstrategi, vilka är hållbarhet som konkurrensfördel för turismen i Finland, digitalisering av turistbranschen, tillgänglighet som hjälper turisttjänsterna att växa samt  säkerställande av en verksamhetsmiljö som stärker konkurrenskraften. De projekt som genomförs åren 2020 – 2021 gagnar flera aktörer i regionerna. Projekten fokuserar särskilt på att utveckla digitala färdigheter och lösningar, öka året-runt turismen samt att skapa nya turistprodukter och nå målgrupper.

Under våren 2022 inleddes en extern utvärdering för att ta reda på effekterna av finansieringen av utvecklingsprojekten och för att utvärdera genomförandet. Utvärderingen utfördes av Owal Group Oy. Projektutvärdering publicerades i slutet av 2022.

Att genomföra projekten

Projekten genomförs i regel av regionala turistorganisationer eller motsvarande aktörer som aktivt utvecklar turistnäringen. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har det reserverats sammanlagt fyra miljoner euro för projekten. För att få finansiering ska projekten ha en självfinansieringsandel på 20 procent. Den finansierande myndigheten för projekt som genomförs av aktörer i landskapen Östra och Norra Finland är i regel Södra Savolax landskapsförbund. Den finansierande myndigheten för projekt som genomförs av aktörer i landskapen Södra och Västra Finland är i regel Egentliga Finlands förbund. Sammanlagt 28 projekt i olika delar av landet valdes ut för finansiering.

I Östra och Norra Finland finansieras 12 projekt: 

 • House of Lapland, Virtual Lapland, 159 843 €
 • Idän Taiga ry, Wild Taiga -markkinointiyhteistyön kehittäminen, 95 696 €
 • Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle, 109 400 €
 • Ilomantsin Matkailuyhdistys ry, Ilomantsin Sotatie, 40 000 €
 • Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Inari-Saariselkä matkailualueen digitaalinen kehittäminen, 160 000 €
 • Karelia Expert Matkailupalvelu Oy (VisitKarelia), Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan, 80 000 €
 • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Rannikolta tuntureille, 156 480 €
 • Levin Matkailu Oy, Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen, 200 000 €
 • Oulun Matkailu Oy, Oulun seudun matkailun digitaalinen ekosysteemi 1.0, 170 755 €
 • Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Matkailun alueorganisaatioiden uusi malli, 171 690 €
 • Syötteen Matkailuyhdistys ry, Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen, 160 000 €
 • Visit PyhäLuosto ry, PyhäLuosto Koronan jälkeen -hanke, 56 136 €

I Östra och Norra Finland finansieras 17 projekt:

 • Cursor Oy, Kymenlaakso-luonnollisesti lähellä, 80 000 €
 • Elinvoimaa Hämeeseen ry, VisitHäme- Safe and local matkailukonseptin kehittäminen, 79 040 €
 • Enter Espoo Oy, Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun - Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus, 181 602 €
 • Helsingin kaupunki, Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen, 159 748 €
 • Jyväskylän kaupunki, Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa, 192 000 €
 • Kehittämisyhtiö Witas Oy, Vetovoimaa Keitele-Päijänne -matkailuun, 120 000 €
 • Lahden seutu-Lahti Region Oy, Ympärivuotisuus Lahden matkailun vahvuudeksi, 147 936 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, LakeSaimaa.fi, 176 314 €
 • MW-Kehitys Oy, Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun matkailun ekosysteemin rakentaminen, 136 935 €
 • Naantalin Matkailu Oy, Yhteinen Finnish Archipelago 2025. Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua, 190 865 €
 • Posintra Oy, EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun, 45 760 €
 • Raaseporin kaupunki, South coast Bikepacking Trail, 132 394 €
 • Turku Science Park Oy, Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke, 173 720 €
 • Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ACCESS- Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region, 83 744 €
 • Visit Lakeus, Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla, 122 288 €
 • Visit Tampere Oy, Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack,  139 631 €
 • Äänekosken kaupunki, Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus, 80 000 €

Mer information:

Östra och Norra Finland/Södra Savolax landskapsförbund
Heli Gynther, utvecklingschef, heli.gynther(at)esavo.fi, tfn 040 773 7285

Södra och Västra Finland/Egentliga Finlands förbund
Petteri Partanen, näringschef, petteri.partanen(at)varsinais-suomi.fi, tfn 040 776 0630

Mer information: Hanna-Mari Kuhmonen