Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittäviä. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistettiin vuoden 2021 aikana kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Kilpailtuna rahoitushakuna järjestetyn haun teemat nivoutuivat Suomen matkailustrategian kattoteemoihin, joita ovat kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Vuosien 2020-2021 aikana toteutetut hankkeet kohdentuivat alueilla useiden toimijoiden eduksi. Hankkeiden sisällöissä painottuivat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen.

Hankkeiden toteutus

Hankkeiden päätoteuttajat olivat matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita.Hankkeisiin oli varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Rahoituksen saamiseksi hankkeilla tuli olla 20 % omarahoitusosuus. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimi pääsääntöisesti Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimi pääsääntöisesti Varsinais-Suomen liitto. Rahoitettavaksi valikoitui yhteensä 28 hanketta eri puolilta Suomea.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta rahoitetut 12 hanketta:

Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta rahoitetut 16 hanketta:

Hanketyö ja viestintä

Alueelliset matkailuhankkeet TEM matkailun uutiskirjeissä:

Hanke-esittelyt

Hankkeet esittäytyivät vuoden 2021 aikana matkailun aluehankkeiden yhteisissä tilaisuuksissa.

Lisätietoja:

Itä- ja Pohjois-Suomi / Etelä-Savon maakuntaliitto
kehittämispäällikkö Heli Gynther, [email protected], puh. 040 773 7285

Etelä- ja Länsi-Suomi / Varsinais-Suomen liitto
elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, [email protected], puh. 040 776 0630

Lisätietoja: Hanna-Mari Kuhmonen