Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittäviä. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistettiin vuoden 2021 aikana kehittämishankkeilla, joilla tuettiin alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Kilpailtuna rahoitushakuna järjestetyn haun teemat nivoutuivat Suomen matkailustrategian kattoteemoihin, joita ovat kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Vuosien 2020-2021 aikana toteutetut hankkeet kohdentuivat alueilla useiden toimijoiden eduksi. Hankkeiden sisällöissä painottuivat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen.

Keväällä 2022 käynnistettiin ulkoinen arviointi kehittämishankkeiden rahoituksen vaikutuksien selvittämiseksi ja toteutuksen arvioimiseksi. Arvioinnin toteutti Owal Group Oy. Hankkeiden arviointiraportti ja sitä koskeva tiedote julkaistiin loppuvuodesta 2022.

Hankkeiden toteutus

Hankkeiden päätoteuttajat olivat matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeisiin oli varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Rahoituksen saamiseksi hankkeilla tuli olla 20 % omarahoitusosuus. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimi pääsääntöisesti Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimi pääsääntöisesti Varsinais-Suomen liitto. Rahoitettavaksi valikoitui yhteensä 28 hanketta eri puolilta Suomea.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta rahoitetut 12 hanketta:

 • House of Lapland, Virtual Lapland, rahoitus 159 843 €
 • Idän Taiga ry, Wild Taiga -markkinointiyhteistyön kehittäminen, rahoitus 95 696 €
 • Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle, rahoitus 109 400 €
 • Ilomantsin Matkailuyhdistys ry, Ilomantsin Sotatie, rahoitus 40 000 €
 • Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Inari-Saariselkä matkailualueen digitaalinen kehittäminen, rahoitus 160 000 €
 • Karelia Expert Matkailupalvelu Oy (VisitKarelia), Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan, rahoitus 80 000 €
 • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Rannikolta tuntureille, rahoitus 156 480 €
 • Levin Matkailu Oy, Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen, rahoitus 200 000 €
 • Oulun Matkailu Oy, Oulun seudun matkailun digitaalinen ekosysteemi 1.0, rahoitus 170 755 €
 • Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Matkailun alueorganisaatioiden uusi malli, rahoitus 171 690 €
 • Syötteen Matkailuyhdistys ry, Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen, rahoitus 160 000 €
 • Visit PyhäLuosto ry, PyhäLuosto Koronan jälkeen -hanke, rahoitus 56 136 €

Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta rahoitetut 16 hanketta:

 • Cursor Oy, Kymenlaakso - luonnollisesti lähellä, rahoitus 80 000 €
 • Enter Espoo Oy, Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun - Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus, rahoitus 181 602 €
 • Helsingin kaupunki, Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen, rahoitus 159 748 €
 • Jyväskylän kaupunki, Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa, rahoitus 192 000 €
 • Kehittämisyhtiö Witas Oy, Vetovoimaa Keitele-Päijänne -matkailuun, rahoitus 120 000 €
 • Lahden seutu-Lahti Region Oy, Ympärivuotisuus Lahden matkailun vahvuudeksi, rahoitus 147 936 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, LakeSaimaa.fi, rahoitus 176 314 €
 • MW-Kehitys Oy, Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun matkailun ekosysteemin rakentaminen, rahoitus 136 935 €
 • Naantalin Matkailu Oy, Yhteinen Finnish Archipelago 2025. Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua, rahoitus 190 865 €
 • Posintra Oy, EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun, rahoitus 45 760 €
 • Raaseporin kaupunki, South coast Bikepacking Trail, rahoitus 132 394 €
 • Turku Science Park Oy, Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke, rahoitus 173 720 €
 • Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, ACCESS- Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region, rahoitus 83 744 €
 • Visit Lakeus, Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla, rahoitus 122 288 €
 • Visit Tampere Oy, Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack, rahoitus  139 631 €
 • Äänekosken kaupunki, Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus, rahoitus 80 000 €

Hanketyö ja viestintä

Alueelliset matkailuhankkeet TEM matkailun uutiskirjeissä:

Lisätietoja:

Itä- ja Pohjois-Suomi / Etelä-Savon maakuntaliitto
kehittämispäällikkö Heli Gynther, [email protected], puh. 040 773 7285

Etelä- ja Länsi-Suomi / Varsinais-Suomen liitto
elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, [email protected], puh. 040 776 0630

Lisätietoja: Hanna-Mari Kuhmonen