Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Kilpailtuna rahoitushakuna järjestetyn haun teemat nivoutuvat Suomen matkailustrategian kattoteemoihin, joita ovat kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Vuosien 2020-2021 aikana toteutettavat hankkeet kohdentuvat alueilla useiden toimijoiden eduksi. Hankkeiden sisällöissä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen. 

Hankkeiden toteutus

Hankkeiden päätoteuttajat ovat matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Rahoituksen saamiseksi hankkeilla tulee olla 20 % omarahoitusosuus. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii pääsääntöisesti Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii pääsääntöisesti Varsinais-Suomen liitto. Rahoitettavaksi valikoitui yhteensä 29 hanketta eri puolilta Suomea.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta rahoitettavat 12 hanketta:

 • House of Lapland, Virtual Lapland, rahoitus 159 843 €
 • Idän Taiga ry, Wild Taiga -markkinointiyhteistyön kehittäminen, rahoitus 95 696 €
 • Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle, rahoitus 109 400 €
 • Ilomantsin Matkailuyhdistys ry, Ilomantsin Sotatie, rahoitus 40 000 €
 • Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Inari-Saariselkä matkailualueen digitaalinen kehittäminen, rahoitus 160 000 €
 • Karelia Expert Matkailupalvelu Oy (VisitKarelia), Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan, rahoitus 80 000 €
 • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Rannikolta tuntureille, rahoitus 156 480 €
 • Levin Matkailu Oy, Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen, rahoitus 200 000 €
 • Oulun Matkailu Oy, Oulun seudun matkailun digitaalinen ekosysteemi 1.0, rahoitus 170 755 €
 • Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Matkailun alueorganisaatioiden uusi malli, rahoitus 171 690 €
 • Syötteen Matkailuyhdistys ry, Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen, rahoitus 160 000 €
 • Visit PyhäLuosto ry, PyhäLuosto Koronan jälkeen -hanke, rahoitus 56 136 €

Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta rahoitettavat 17 hanketta:

 

Viestintä ja tulokset

Matkailun aluehankkeiden kick off -tilaisuus järjestettiin 11.12.2020. Tilaisuuden materiaalit löytyvät ohesta:

Alueelliset matkailuhankkeet TEM matkailun uutiskirjeissä:

Hanke-esittelyjä

Kukin hanke esittäytyy jossakin matkailun aluehankkeiden yhteisessä tilaisuudessa. Kick off -tilaisuuden yhteydessä ensimmäisenä esittelyvuorossa olivat seuraavat hankkeet:

 

Lisätietoja:

Itä- ja Pohjois-Suomi / Etelä-Savon maakuntaliitto

kehittämispäällikkö Heli Gynther, [email protected], puh. 040 773 7285

Etelä- ja Länsi-Suomi / Varsinais-Suomen liitto

elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, [email protected], puh. 040 776 0630

Lisätietoja: Hanna-Mari Kuhmonen