Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Kilpailtuna rahoitushakuna järjestetyn haun teemat nivoutuvat Suomen matkailustrategian kattoteemoihin, joita ovat kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Vuosien 2020-2021 aikana toteutettavat hankkeet kohdentuvat alueilla useiden toimijoiden eduksi. Hankkeiden sisällöissä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen. 

Hankkeiden toteutus

Hankkeiden päätoteuttajat ovat matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Rahoituksen saamiseksi hankkeilla tulee olla 20 % omarahoitusosuus. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii pääsääntöisesti Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii pääsääntöisesti Varsinais-Suomen liitto. Rahoitettavaksi valikoitui yhteensä 28 hanketta eri puolilta Suomea.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta rahoitettavat 12 hanketta:

Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta rahoitettavat 16 hanketta:

Hanketyö ja viestintä

Alueelliset matkailuhankkeet TEM matkailun uutiskirjeissä:

Hanke-esittelyt

Kukin hanke esittäytyy jossakin matkailun aluehankkeiden yhteisessä tilaisuudessa.

Lisätietoja:

Itä- ja Pohjois-Suomi / Etelä-Savon maakuntaliitto

kehittämispäällikkö Heli Gynther, [email protected], puh. 040 773 7285

Etelä- ja Länsi-Suomi / Varsinais-Suomen liitto

elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, [email protected], puh. 040 776 0630

Lisätietoja: Hanna-Mari Kuhmonen