Hyppää sisältöön
Media

Utvecklingsprojekt inom turism som beviljas finansiering har valts ut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 10.17 | Publicerad på svenska 12.10.2020 kl. 14.29
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet, Södra Savolax landskapsförbund och Egentliga Finlands förbund ordnade 3.7–31.8 en utlysning av finansiering för regionala turistorganisationer och motsvarande aktörer som utvecklar turismen på bred front i regionen. Det huvudsakliga målet för de projekt som ska finansieras var att de ska främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Inom utsatt tid kom 89 ansökningar in, varav 29 föreslås få finansiering.

De ansökningar som uppfyllde sökkriterierna bedömdes i en utvärderingsgrupp bestående av företrädare för arbets- och näringsministeriet samt Egentliga Finlands förbund och Södra Savolax landskapsförbund utifrån de kriterier som fastställts i utlysningen. Projekten skulle vara förenliga med huvudteman i Finlands turiststrategi. Strategins huvudteman är hållbarhet som konkurrensfördel för turismen i Finland, digitalisering av turistbranschen, tillgänglighet som stöder turisttjänsternas tillväxt och säkerställande av en verksamhetsmiljö som stöder konkurrenskraften.

De utvalda projekten främjar turistnäringens återhämtning på olika håll i landet. Projekten svarar på lokala utvecklingsbehov och de kan samtidigt främja genomförandet av den riksomfattande turiststrategin. Projekten riktar sig i regionerna till förmån för flera aktörer. De ska genomföras med snabb tidtabell före utgången av 2021. I projektens innehåll betonas särskilt utveckling av digitala färdigheter och lösningar, ökning av turismen året om samt byggande av nya turismprodukter och nående av målgrupper.

– Coronakrisen har i synnerhet drabbat turistbranschen och haft omfattande konsekvenser för den regionala ekonomin. Med den projektfinansiering som nu delas ut stöds turistnäringens och samtidigt regionernas återhämtning och eftersträvas långsiktiga effekter som främjar turismen i enlighet med Finlands turiststrategi och regeringsprogrammet, säger näringsminister Mika Lintilä.

Finansiering av projekten

Den konkurrensutsatta utlysning av finansiering som riktades till de regionala turistorganisationerna genomfördes för första gången. Idén till utlysningen av finansiering kom vid de möten för turistaktörer som arbets- och näringsministeriet sammankallade i början av året. Coronapandemin påskyndade genomförandet av utlysningen redan i år. Fyra miljoner euro har reserverats för projekten. Utöver projekten betalas kostnaderna för projektförvaltningen för Egentliga Finlands förbund och Södra Savolax landskapsförbund, som är finansierande myndigheter.  Tilläggsfinansieringen för turismen är en del av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 som riksdagen godkände den 25 juni 2020.

Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Östra och Norra Finland är i regel Södra Savolax landskapsförbund. Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Södra och Västra Finland är i regel Egentliga Finlands förbund. De stödbelopp som projekten får preciseras i landskapsregeringarnas beslut (Egentliga Finland 19.10 och Södra Savolax 26.10). Finansieringen förutsätter beslut av statsrådet om hur anslaget ska fördelas regionalt till  Egentliga Finlands förbund och Södra Savolax landskapsförbund.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 65 83510 (utlysningen i allmänhet)
Hanna-Mari Kuhmonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0400 395 606 (bedömningen i allmänhet)
Heli Gynther, utvecklingschef, Södra Savolax landskapsförbund, tfn 040 773 7285 (bedömning, Östra och Norra Finlands ansökningar)
Tarja Nuotio, regionutvecklingsdirektör, Egentliga Finlands förbund, tfn 040 506 3715 (bedömningen, Södra Finlands och Västra Finlands ansökningar)

 
Sivun alkuun