Hoppa till innehåll

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till familjeledighetsreform

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 13.23
Pressmeddelande

Syftet med familjeledighetsreformen är att öka barnens och familjernas välbefinnande samt likabehandlingen och jämställdheten i arbetslivet och i familjernas vardag. Målet eftersträvas genom flexiblare och längre familjeledigheter än för närvarande samt lika stora kvoter på dagpenningsdagar för båda föräldrarna, av vilka en del kan överlåtas. Den nya familjeledighetsmodellen behandlar barn jämlikt oberoende av familjeform.

I regeringens proposition med förslag till reform av familjeledigheten föreslås det att sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik ändras. Dessutom föreslås ändringar i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt i sammanlagt 24 andra lagar. Med reformen genomförs också direktivet om balans i arbetslivet. Med anledning av direktivet föreslår regeringen att arbetstagaren ska ha rätt till oavlönad ledighet för anhörigvård högst 5 dagar per kalenderår.

Vid färdigställandet av laghelheten har man beaktat den respons man fått vid diskussionsmöten med organisationer och remissbehandlingen våren 2021 samt åsikterna från rådet för bedömning av lagstiftningen.

Avsikten är att reformen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och arbetsminister Tuula Haatainen håller en presskonferens om reformen fredagen den 17 september kl. 9.30. Följ direktsändningen: 

  • Presskonferensen sänds direkt på statsrådets Youtube-kanal.
  • En videoupptagning av presskonferensen kan i efterhand ses på Youtube och vn.fi/live 
  • Presskonferensen tolkas till teckenspråk. 
  • Presskonferensen kan även ses med simultantolkning till svenska på Yle Arenan.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till lagar som har samband med dem (familjeledighetsreformen)

Ytterligare information:

Liisa Siika-Aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163085
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163201
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295048952
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163410                                                                                               Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295047372                                                                                                                                           Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163635
E-postadresserna har formen [email protected] och [email protected] 

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet börjar använda den nya gov.fi-ändelsen från och med den 20 september 2021. Efter ändringen har e-postadresserna formen [email protected] 

Tillbaka till toppen