Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriets analys: Rekordmånga rekryteringsproblem strax före coronakrisen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2020 15.35 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 12.01
Pressmeddelande
Kuvassa ict-asiantuntijoita ohjelmointityössä näyttöpäätteiden ääressä.

År 2019 hade 56 procent av verksamhetsställena sökt arbetstagare för en fast eller en tidsbestämd anställning under de senaste 12 månaderna. Andelen minskade en procentenhet jämfört med året innan. De mest använda metoderna för att rekrytera arbetskraft 2019 var meddelanden till den egna personalen och rekrytering via en arbets- och näringsbyrå. Av de verksamhetsställen som rekryterade arbetskraft anlitade 45 procent en arbets- och näringsbyrå. År 2019 hade 44 procent av de verksamhetsställen som sökte personal upplevt problem med att tillsätta jobb.

Resultaten framgår av arbets- och näringsministeriets årliga analys som kom ut den 15 december 2020. Analysen handlar om sökning av arbetskraft, tillsättande av platser samt verksamhetsställenas rekryteringsplaner. 

Enligt analysen var år 2019 ett rekordår med tanke på rekryteringsproblem. År 2019 hade 44 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft upplevt problem i samband med att tillsätta jobb. År 2017 var andelen 37 och år 2018 var andelen 41 procent. Enligt uppgifterna om de två första kvartalen 2020 har rekryteringsproblemen dock minskat, vilket torde bero på coronachoken på arbetsmarknaden.

Även andelen verksamhetsställen som hade lidit brist på arbetskraft, det vill säga verksamhetsställen som helt eller delvis blev utan lämplig arbetskraft, var större 2019 än någonsin under mätningshistorien, 19 procent. Sammanlagt 63 000 platser blev inte tillsatta.

År 2019 var rekryteringsproblemen vanligare i synnerhet inom hotell- och restaurangbranschen, hälso- och socialsektorn, handeln samt den offentliga servicen och utbildningen. Flest problem förekom inom hotell- och restaurangbranschen, där 58 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft hade problem med att hitta den arbetskraft de behövde. Även inom transport- och lagringsbranschen, industrin, företagstjänsterna samt jord- och skogsindustrin var rekryteringsproblemen 2019 vanligare än 2018.

I likhet med tidigare år sökte stora verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården och det sociala området samt inom den offentliga servicen och utbildningen mest arbetskraft. Av de verksamhetsställen som sysselsätter över 50 personer hade nästan alla sökt arbetskraft under de föregående 12 månaderna. Av de små verksamhetsställena med 1 – 4 anställda hade 34 procent sökt arbetskraft.

Över hälften av arbetsplatserna tillsattes med arbetstagare som övergick från ett annat jobb och endast 17 procent av platserna gick till arbetslösa arbetssökande.

Arbets- och näringsministeriets analys bygger på Statistikcentralens årliga intervjuer med arbetsgivare.

Mer information:
Juho Peltonen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 119, juho.peltonen(at)tem.fi

Tillbaka till toppen