Hyppää sisältöön

TEM-analyysi: Rekrytointiongelmat nousivat ennätystasolle juuri ennen koronaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2020 15.35
Tiedote
Kuvassa ict-asiantuntijoita ohjelmointityössä näyttöpäätteiden ääressä.

Vuonna 2019 toimipaikoista 56 % oli hakenut vakinaista tai määräaikaista työntekijää viimeisen 12 kuukauden aikana. Osuus laski yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Käytetyimmät työvoiman hankintakeinot vuonna 2019 olivat ilmoitus omalle henkilökunnalle ja työvoiman rekrytointi TE-toimiston avulla. TE-toimistoa käytti 45 % rekrytoineista toimipaikoista. Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia oli vuonna 2019 kokenut 44 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista.

Tulokset kertoo 15.12.2020 julkaistu jokavuotinen TEM-analyysi, jossa käsitellään toimipaikoissa tapahtunutta työvoiman hakua, työpaikkojen täyttöjä sekä toimipaikkojen rekrytointisuunnitelmia.

Analyysin mukaan rekrytointiongelmat nousivat jälleen ennätystasolle vuonna 2019. Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia oli vuonna 2019 kokenut 44 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista, kun vuonna 2017 ongelmia oli kokenut 37 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista ja vuonna 2018 41 % toimipaikoista. Vuoden 2020 kahden ensimmäisen neljänneksen tietojen perusteella rekrytointiongelmat ovat kuitenkin vähentyneet, mikä johtunee työmarkkinoiden koronashokista.

Myös työvoimapulaa kokeneiden, eli kokonaan tai osittain ilman sopivaa työvoimaa jääneiden toimipaikkojen osuus oli suurempi 2019 kuin kertaakaan mittaushistorian aikana, 19 %. Toimipaikoissa jäi saamatta yhteensä 63 000 työntekijää.

Rekrytointiongelmat yleistyivät vuonna 2019 etenkin majoitus- ja ravitsemusaloilla, terveys- ja sosiaalialoilla, kaupan aloilla sekä julkisten palveluiden ja koulutuksen aloilla. Ongelmia oli eniten majoitus- ja ravitsemusaloilla, missä 58 prosentilla työvoimaa hakeneista toimipaikoista oli ongelmia löytää tarvitsemaansa työvoimaa. Myös kuljetus- ja varastointialoilla, teollisuudessa, liike-elämän palveluiden aloilla sekä maa- ja metsäteollisuuden aloilla rekrytointiongelmia oli vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018.

Yleisintä työvoiman haku oli edellisvuosien tapaan suurissa toimipaikoissa, joita on paljon terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä julkisissa palveluissa ja koulutuksessa. Yli 50 henkeä työllistävistä toimipaikoista lähes kaikki olivat etsineet työvoimaa edeltävän 12 kk aikana. Pienistä, 1–4 henkeä työllistävistä toimipaikoista työvoimaa oli etsinyt 34 %.

Yli puolet työpaikoista täytettiin toisesta työpaikasta siirtyvillä työntekijöillä ja vain 17 % työttömillä työnhakijoilla.

TEM-analyysi pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain tuottamiin työnantajahaastatteluihin.

Lisätietoja
asiantuntija Juho Peltonen, TEM, p. 0295 047 119 ja sposti juho.peltonen(at)tem.fi

 
Sivun alkuun