Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsminister Tuula Haatainen besöker Kemi 

Arbets- och näringsministeriet
26.4.2021 12.33 | Publicerad på svenska 26.4.2021 kl. 13.10
Pressmeddelande
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen

Arbetsminister Tuula Haatainen besöker Kemi tisdagen den 27 april. Ministern träffar Stora Ensos ledning och personal samt representanter för Kemi stad och den ekonomiska regionen, NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån och Lapplands förbund.

Ministerns besök genomförs på ett hälsosäkert sätt.

Stora Enso meddelade den 20 april att företaget tänker stänga fabriken i Veitsiluoto i Kemi. Beslutet har omfattande regionalekonomiska konsekvenser, eftersom planerna om de genomförs innebär en minskning av antalet arbetsplatser med 670. Direkt efter meddelandet inledde arbets- och näringsministeriet tillsammans med regionala aktörer åtgärderna vid plötsliga strukturomvandlingar för att stödja Kemiregionen och de arbetstagare som ska sägas upp.

Vid plötsliga strukturomvandlingar inleds genast en kartläggning av lägesbilden och stödåtgärder för återanställning av arbetstagare

Med plötslig strukturomvandling avses en situation där en regionalt eller nationellt betydande arbetsgivare eller bransch säger upp ett stort antal arbetstagare på en gång på grund av konkurs eller omfattande anpassningsåtgärder.

Genom olika riktade och utifrån situationen dimensionerade sysselsättnings-, närings- och regionutvecklingsåtgärder samt andra motsvarande åtgärder strävar man efter att förhindra att den regionala ekonomin försvagas. Genom åtgärderna främjas uppkomsten av nya arbetstillfällen, förnyelsen av gamla och säkerställs att arbetstagarna så snabbt som möjligt får ny sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriet inleder tillsammans med regionala aktörer kartläggningen av lägesbilden genast efter företagets meddelande. Även stödåtgärderna för arbetstagarnas välbefinnande och nyanställning inleds genast. Regionens arbets- och näringsbyrå avtalar med företaget om de praktiska arrangemangen kring omställningsskyddet.

Hanteringen av plötsliga och kontinuerliga strukturomvandlingar är regionbaserad. En god beredskap i regionen ökar effekterna av regionens egna och statens satsningar. 

Arbets- och näringsministeriet utreder eventuella tilläggsåtgärder och tilläggsfinansiering från statsrådet.

Ytterligare information: 
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150

Tillbaka till toppen