Hyppää sisältöön

Työministeri Tuula Haatainen vierailee Kemissä 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2021 12.33
Tiedote
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen

Työministeri Tuula Haatainen vierailee tiistaina 27. huhtikuuta Kemissä. Ministeri tapaa Stora Enson johtoa ja henkilöstöä sekä Kemin kaupungin ja seutukunnan, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Lapin liiton edustajia.

Ministerin vierailu toteutetaan terveysturvallisesti.

Stora Enso ilmoitti 20. huhtikuuta aikeensa sulkea Kemin Veitsiluodon tehdas. Päätöksellä on laajat aluetaloudelliset vaikutukset, sillä toteutuessaan suunnitelmat merkitsevät 670 työpaikan vähenemistä. Välittömästi ilmoituksen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti yhdessä aluetoimijoiden kanssa äkillisen rakennemuutostilanteen toimet Kemin alueen ja irtisanottavien työntekijöiden tueksi.

Äkillisissä rakennemuutostilanteissa tilannekuvan kartoitus ja työntekijöiden uudelleentyöllistymisen tukitoimet käynnistyvät heti

Äkillisellä rakennemuutoksella (ÄRM) tarkoitetaan tilannetta, jossa alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä työnantaja tai toimiala irtisanoo suuren määrän työntekijöitä kerralla konkurssin tai laajan sopeuttamistoimenpiteen johdosta.

Erilaisilla kohdennetuilla ja tilanteen mukaan mitoitetuilla työllisyys-, elinkeino- ja aluekehitystoimenpiteillä sekä muilla vastaavilla toimilla pyritään estämään aluetalouden taantuminen. Toimenpiteillä edistetään uusien työpaikkojen syntymistä, vanhojen uudistumista ja huolehditaan työntekijöiden mahdollisimman nopeasta uudelleentyöllistymisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa yhdessä aluetoimijoiden kanssa tilannekuvan kartoituksen heti yrityksen tiedonannon jälkeen. Myös työntekijöiden hyvinvoinnin ja uudelleentyöllistymisen tukitoimet käynnistyvät välittömästi. Alueen TE-toimisto sopii muutosturvan käytännön järjestelyistä yrityksen kanssa.

Äkillisen ja jatkuvan rakennemuutoksen hallinta on aluelähtöistä. Alueen hyvä valmistautuminen ja varautuminen lisäävät sen omien ja valtion panostusten vaikuttavuutta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää mahdolliset valtioneuvoston lisätoimet ja -rahoituksen.
 

Lisätiedot: 
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, TEM, p. 029 504 7150

 
Sivun alkuun