Hoppa till innehåll

Baltic Connector Oy fick undersökningstillstånd inom Finlands ekonomiska zon med tanke på gasledningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2016 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet gav den 29 september 2016 Baltic Connector Oy sitt villkorliga samtycke till havsbottenundersökningar inom Finlands ekonomiska zon med tanke på gasledningsprojektet Balticconnector. Tillståndet är i kraft till och med den 31 december 2017.

Statsrådet beviljade det föregående undersökningstillståndet för projektet 2013. Projektets förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) avslutades 2015. Nya submarina undersökningar behövs längs gasledningens planerade sträckning för att ledningsområdet ska bli tillräckligt väl kartlagt. Syftet med undersökningarna är att hitta de tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningarna med avseende på placeringen av gasledningen.

Gasledningen Balticconnector ska sammankoppla rörnätet för naturgas i Finland med gasrörsnätet i Estland. Den planerade submarina rörledningen kommer att vara cirka 81 kilometer lång. Gasledningen ska dras genom Finlands och Estlands ekonomiska zoner och territorialvatten i Finska viken. Ledningen går upp på land i Ingå och i Paldiski.

Finlands ekonomiska zon är inte Finska statens territorium, utan utgör ett i FN:s havsrättskonvention avsett internationellt havsområde där alla har rätt att lägga undervattenskablar och rörledningar.

Byggandet av en gasledning inom Finlands ekonomiska zon förutsätter i sinom tid statsrådets samtycke till ekonomiskt utnyttjande av zonen (principbeslut) samt åtgärdstillstånd enligt vattenlagen.

Ytterligare upplysningar:
Johanna Ylitepsa, regeringssekreterare, ANM, tfn 029 506 4207

Tillbaka till toppen