Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Bratislava får EU:s arbetsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet
13.6.2019 11.27
Pressmeddelande

Europeiska arbetsmyndigheten (European Labour Authority, ELA) ska vara till hjälp för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen när de tillämpar unionens lagstiftning om arbetskraftens fria rörlighet och utövar tillsyn över efterlevnaden av den och när de samordnar systemen för social trygghet i unionen.

I de centrala uppgifterna ingår bland annat bekämpning av grå ekonomi och tillsyn över utstationerade arbetstagares arbetsvillkor.

”Europeiska arbetsmyndigheten främjar funktionen av EU:s gemensamma arbetsmarknad. Arbetsmyndigheten sammanför medlemsländernas aktörer, kunskaper och färdigheter. Målet är att säkerställa att arbetet löper i EU och att alla följer de gemensamma spelreglerna”, konstaterar arbetsminister Timo Harakka.

EU-medlemsstaterna beslutade om förläggningsorten för den nya myndigheten inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Bratislava blev vald vid den första röstningsomgången.

På förslag till förläggningsort för ELA var också Riga, Sofia och Nicosia.

ELA:s verksamhet inleds när förläggningsorten blivit fastställd. Avsikten är att ELA ska vara fullt verksam år 2024, då personalstyrkan kommer att vara cirka 140 och budgeten cirka 50 miljoner euro på årsnivå.

Ytterligare upplysningar:

Lippe Koivuneva, regeringsråd, ANM, tfn 0295 049 236

Tillbaka till toppen