Hyppää sisältöön

Bratislava saa EU:n työviraston

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2019 11.27
Tiedote

Euroopan työviranomaisen (European Labour Authority, ELA) tehtävänä on avustaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota, kun ne soveltavat työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin lainsäädäntöä ja valvovat sen täytäntöönpanoa sekä sovittavat yhteen sosiaaliturvajärjestelmiä unionissa.

Keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa harmaan talouden torjunta ja lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta.

- Euroopan työviranomainen edistää EU:n yhteisten työmarkkinoiden toimivuutta. Työviranomainen kokoaa yhteen jäsenmaiden toimijat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on varmistaa, että työskentely EU:ssa on sujuvaa ja yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, työministeri Timo Harakka toteaa.

EU-jäsenvaltiot päättivät uuden viraston sijaintipaikasta TSTK-ministerineuvoston kokouksen alla. Bratislava tuli valituksi ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Ehdolla ELA:n sijaintipaikaksi olivat myös Riika, Sofia ja Nikosia.

ELA:n toiminta käynnistyy sijaintipaikan varmistuttua. Täydessä toiminnassa ELA:n on määrä olla vuonna 2024, jolloin henkilöstöä olisi noin 140 ja budjetti vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Lippe Koivuneva, TEM, p. 0295 049 236

 
Sivun alkuun