Hoppa till innehåll

Ett nytt lånegarantiprogram stimulerar små och medelstora företags, hushålls och bostadsaktiebolags investeringar i ren teknik samt på energieffektivitetsrenoveringar

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 16.21 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 13.26
Pressmeddelande

Statsrådet har godkänt att Finland deltar i ett InvestEU-garantiprogram för små och medelstora företag, hushåll och bostadsaktiebolag på 700 miljoner euro. Med hjälp av programmet främjas investeringar i lösningar som gäller ren teknik. Finland investerar 100 miljoner euro i Europeiska investeringsfondens (EIF) produkt Sustainability Guarantee, som är ett garantiprogram som förmedlas via finansinstitut. För den finansiering som Finland investerat beräknas hävstångseffekten vara sju gånger så stor.

Med hjälp av garantimodellen kan finansieringen inriktas på exempelvis investeringar för att förbättra byggnaders energiprestanda. Dessutom kan man med finansieringen förnya uppvärmningssystemen i byggnader så att förnybara energiformer, såsom jordvärme, vind- eller solenergi, kan utnyttjas. Garantimodellen lämpar sig också för bland annat byggande av infrastruktur för laddning av fordon, anskaffning av elbilar och andra investeringsobjekt som är i linje med taxonomin, dvs. EU:s klassifikationssystem för hållbar finansiering. 

”Rena lösningar som stärker självförsörjningsgraden i fråga om energi är också lönsamma för hushåll och små och medelstora företag på lång sikt, men det är ekonomiskt omöjligt för många att göra omfattande nyinvesteringar. Den nu utarbetade modellen med statliga lånegarantier gör det möjligt att förbättra byggnaders energiprestanda och göra hållbara val av uppvärmning och transportsätt. Samtidigt hjälper åtgärderna klimatarbetet och lösgörandet från fossila energiformer”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

”InvestEU-programmet gör det möjligt för många finländska företag och hushåll att satsa på inhemsk förnybar energi och lösningar inom ren teknik. Jag har en stor tilltro till att vi i Finland fullt ut kan utnyttja de möjligheter som programmet erbjuder”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Lånegarantiprogrammet administreras i Finland av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

Avsikten är att bankerna ska ta i bruk lånegarantiprogrammet i början av 2023

Ibruktagandet av låneprogrammet förutsätter ännu att överenskommelsen om medverkan och garantiavtalet undertecknas mellan Finland och Europeiska kommissionen. Inom de närmaste dagarna fastställer näringsminister Mika Lintilä och finansminister Annika Saarikko på Finlands vägnar avtalen genom sina underskrifter.

Efter det att överenskommelsen om medverkan har ingåtts ingår kommissionen ett avtal med Europeiska investeringsbanken, varefter EIB-gruppen för sin del ingår avtal med finländska banker. Avsikten är att bankerna ska ta i bruk låneprogrammet i början av 2023. Bankerna beviljar garantier för lån till små och medelstora företag, bostadsaktiebolag och hushåll åtminstone fram till 2026 och eventuellt längre.

Finlands totala borgensansvar för låneprogrammet är högst 100 miljoner euro

Det totala borgensansvaret för Finlands del är 100 miljoner euro och om det överskrids, täcks förlusterna med medel ur Europeiska investeringsfonden. Om programförlusterna understiger 100 miljoner euro, återbetalas de oanvända medlen till finska staten. Finlands andel fördelas mellan arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet i statsbudgeten.

Ytterligare information: 
Kati Heiska, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4119
Tapani Kojonsaari, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7070
Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet, tfn  029 525 0136
Matias Ollila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7412
Heikki Isotalo, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 861 7204

Tillbaka till toppen