Sopimuksen hyväksyminen TEM/2022/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2022 14.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen InvestEU-ohjelman rahoitusosuuksista päättäminen ja rahoitusosuussopimuksen hyväksyminen

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, p. +35 8295047070

Asia

Päätöksellä hyväksyttäisiin Euroopan investointirahaston takausohjelman rahoitusosuudet ja rahoitusosuusopimus Suomen InvestEU-ohjelmassa. Euroopan investointirahaston Sustainability Guarantee-tuotteella toteutettaisiin 700 miljoonan euron takausohjelma, jolla edistetään pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden siirtymää pois fossiilisista energialähteistä. Takausohjelmalla vastataan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta koskeviin haasteisiin niiden pyrkiessä edistämään vihreitä investointeja ja vihreää siirtymää, sekä tuetaan yksityisten kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisiä investointeja ja osaltaan toimia, joilla vastataan energian hinnan nousuun. Takausohjelman käyttöönotto edellyttää rahoitusosuussopimuksen allekirjoittamista jäsenvaltion ja EU:n komission välillä. Rahoitusosuussopimus tulee allekirjoittaa 5.9.2022 mennessä. Osana rahoitusosuussopimusta jäsenvaltio antaa myös valtiontakauksen, jolla se sitoutuu kattamaan ehdollisen velkansa määrän. Rahoitusosuussopimuksella Suomi sitoutuu maksamaan 100 miljoonan euron osuudestaan 91,3 miljoonaa euroa käteisosuutena. Käteisosuus jaettaisiin valtion budjetissa työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen välillä, jolloin molempien osuus olisi 45 650 000 euroa. Lisäksi Suomi sitoutuu valtion takausvastuuseen 8,7 miljoonan euron osalta. Rahoitusosuussopimuksessa komission ja Suomen valtion välillä sovitaan käteisosuuden maksamisesta osissa vuosien 2022-2027 aikana.

Esitys

Valtioneuvosto päättää Suomen InvestEU-ohjelman rahoitusosuuksista ja rahoitusosuussopimuksen hyväksymisestä (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2022 kolmannessa lisätalousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön käteisen rahoituksen osuus on yhteensä 59 729 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuus koostuu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuudesta ja sen kansallisesta vastinrahoituksesta, yhteensä 31 571 000 euroa, sekä valtuuden nojalla maksettavasta käteisosuudesta 14 079 000 euroa, joka kohdentuu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja joka rahoitettaisiin uudelleenkohdentamalla työ- ja elinkeinoministeriön muusta rahoituksesta vuonna 2025. Ympäristöministeriön hallinnonalalle kohdentuu 45 650 000 euroa ja siitä ympäristöministeriön hallinnonalan sisäistä uudelleenkohdennusta olisi 10 % eli 4 565 000 euroa vuosina 2025-2027. Loput 41 085 000 euroa osoitettaisiin ympäristöministeriön hallinnonalalle lisärahoituksena vuosia 2024-2027 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen