Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Samrådsmötena om Fennovoimas MKB-program hålls i slutet av september

Arbets- och näringsministeriet
23.8.2016 13.56
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet arrangerar samrådsmöten med anledning av Fennovoima Ab:s program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av använt kärnbränsle. Ett samrådsmöte för allmänheten om MKB-programmet arrangeras i Euraåminne den 21 september och i Pyhäjoki den 22 september 2016.

Fennovoima inlämnade den 22 juni 2016 ett eget program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av använt kärnbränsle till arbets- och näringsministeriet, som är kontaktmyndighet i ärendet. I och med detta inleddes processen för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning inbegriper hörande av allmänheten om MKB-programmet. Under samrådstiden begär ministeriet utlåtanden och reserverar tillfälle att framföra åsikter. Samrådsmöten för allmänheten är ett sätt att samla åsikter.

Mötena för allmänheten hålls i kommunhuset i Euraåminne onsdagen den 21 september 2016 med början kl 18 och i Pyhäjoen monitoimitalo torsdagen den 22 september 2016 med början kl. 18. Mer detaljerade inbjudningar till mötena publiceras från och med den 12 september i de största tidningarna inom regionerna och på kommunernas anslagstavlor samt på arbets- och näringsministeriets webbtjänst www.tem.fi

Efter att samrådstiden (12.9 – 9.11.2016) för miljökonsekvensbedömningen har löpt ut avger arbets- och näringsministeriet kontaktmyndighetens utlåtande som avslutar MKB-programskedet. Enligt ministeriets uppskattning kommer utlåtandet av att avges i slutet av 2016. På projektet tillämpas också ett mellanstatligt förfarande för miljökonsekvensbedömning enligt den s.k. Esbokonventionen. Miljöministeriet svarar för arrangemangen kring det internationella samrådet.

Syftet med det aktuella projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle är att ta hand om det använda kärnbränsle som uppkommer i samband med driften av Fennovoimas kärnkraftverk Hanhikivi 1. Fennovoima har föreslagit Euraåminne och Pyhäjoki kommuner som alternativa förläggningsorter för slutförvaring av det använda kärnbränslet. För att projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle ska kunna genomföras krävs att statsrådet fattar ett positivt principbeslut samt beviljar byggnads- och drifttillstånd. Enligt de aktuella planerna skulle slutförvaringen av det använda kärnbränslet inledas tidigast på 2090-talet.

Mer information på webben: http://tem.fi/sv/karnenergi/karnavfallshantering

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788
specialsakkunnig Linda Kumpula, ANM, tfn 029 592 2109

Tillbaka till toppen