Hyppää sisältöön

Fennovoiman YVA-ohjelman yleisötilaisuudet pidetään syyskuun lopulla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2016 13.56
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Eurajoella ja Pyhäjoella kuulemistilaisuudet Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Julkinen yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta järjestetään Eurajoella 21.9. ja Pyhäjoella 22.9.

Fennovoima jätti 22.6.2016 yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle oman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan YVA-ohjelman. Tästä käynnistyi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen prosessi. Arviointimenettelyyn sisältyy arviointiohjelmasta kuuleminen, jonka aikana ministeriö pyytää lausuntoja ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Julkiset kuulemistilaisuudet ovat yksi tapa kerätä näitä mielipiteitä.

Yleisötilaisuudet pidetään Eurajoella keskiviikkona 21.9. klo 18 alkaen Eurajoen kunnantalossa, ja Pyhäjoella torstaina 22.9. klo 18 alkaen Pyhäjoen monitoimitalossa. Tarkemmat kutsut näihin tilaisuuksiin julkaistaan 12.9.2016 alkaen alueiden päälehdissä ja kuntien ilmoitustauluilla sekä työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa.

YVA-arvioinnin kuulemisajan (12.9. – 9.11.2016) jälkeen TEM antaa YVA-ohjelmavaiheen päättävän yhteysviranomaisen lausunnon. Ministeriön arvion mukaan tämä lausunto annetaan vuoden 2016 lopussa. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti. Kansainvälisen kuulemisen järjestelyistä vastaa ympäristöministeriö.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen tarkoituksena on huolehtia Fennovoiman Hanhikivi 1- ydinvoimalaitoksen käytön yhteydessä syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta. Fennovoima on esittänyt käytetyn ydinpolttoaineen vaihtoehtoisiksi loppusijoituspaikkakunniksi Eurajokea ja Pyhäjokea. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke vaatii toteutuakseen valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä rakentamis- ja käyttöluvat. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen alkaisi tämän hetken suunnitelmien mukaan aikaisintaan 2090-luvulla.

Lisätietoja verkossa: http://tem.fi/ydinjatehuolto

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM, puh. 050 462 0788
erityisasiantuntija Linda Kumpula TEM, puh. 050 592 2109

 
Sivun alkuun