Hoppa till innehåll
Media

Personer som får tillfälligt skydd kan börja arbeta genast efter att ha fått tillståndsbeslut – ANMs anvisning informerar personer som flytt från Ukraina om sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2022 14.47 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 13.33
Pressmeddelande
Tarjoilija kattamassa pöytää.

Personer som får tillfälligt skydd har obegränsad rätt att arbeta så snart de har fått ett beslut om tillfälligt skydd. De behöver inte längre vänta på uppehållstillståndskort. De kan också anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och få sysselsättningsfrämjande service, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning. 

Över fyra miljoner människor har redan blivit tvungna att fly undan kriget i Ukraina till andra länder. Av dem beräknas cirka 40 000–80 000 komma till Finland. Finland har beslutat att bevilja alla som flytt från kriget i Ukraina tillfälligt skydd, om de ansöker om det. 

Personer som får tillfälligt skydd kan arbeta fritt genast efter att ha fått beslut om uppehållstillstånd. Ett beslut om tillfälligt skydd kommer i fortsättningen att delges snabbare än tidigare, vilket snabbar upp inledandet av arbetet. De behöver inte längre vänta på uppehållstillståndskort.

De som får tillfälligt skydd kan anmäla sig som kunder hos arbets- och näringsbyråerna och få sysselsättningsfrämjande tjänster, såsom till exempel språkutbildning, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning, som är riktad till dem som flyr från kriget i Ukraina.  

För en arbetsplats får det inte tas ut någon avgift i Finland

Många som flyr kriget i Ukraina är i arbetsför ålder. De har många slags färdigheter och många är välutbildade. I arbets- och näringsministeriets anvisning finns information om rätten att arbeta i anslutning till olika uppehållstillstånd och visumfri vistelse samt om de sysselsättningstjänster som finns för personer som får tillfälligt skydd. 

Anvisningen informerar också om att i Finland omfattar arbetsvillkoren alla och att det inte får tas ut någon avgift av arbetstagaren för arbetsplatsen eller förmedlingen av den. Anvisningen innehåller information om var man kan be om hjälp om man blir osakligt bemött.  

Anvisningen delas ut till personer som anländer från Ukraina vid hamnar, flygplatser, förläggningar och olika info- och rådgivningsställen samt i sociala medier. Anvisningen kommer att finnas tillgänglig förutom på finska också på ukrainska, ryska, svenska och engelska.

Alla som flytt från kriget syns inte ännu i statistiken

Av de som flytt från kriget i Ukraina har redan över 15 000 personer ansökt om internationellt skydd i Finland. De flesta av dem har ansökt om tillfälligt skydd.

Allt som allt har fler krigsflyktingar kommit från Ukraina, eftersom de kan vistas visumfritt i Finland i tre månader om de har ett biometriskt pass. Personer som anländer utan visum har emellertid en strikt begränsad rätt att arbeta. 

Före kriget var cirka 7 200 ukrainare stadigvarande bosatta i Finland. Under de senaste åren har många ukrainare även säsongsarbetat inom jord- och skogsbruket. 

Ytterligare information:
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, tfn 029 504 7990

Tillbaka till toppen