Hoppa till innehåll
Media

Programmen för territoriellt samarbete 2021 – 2027 förbättrar konkurrenskraften i gränsområdena och stödjer en fungerande arbetsmarknad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 13.25 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 14.48
Pressmeddelande

Statsrådet godkände Finlands deltagande i sju program för europeiskt territoriellt samarbete, det vill säga Interreg-program. Med programmen stöds gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Programmen ingår i EU:s kommande programperiod för regional- och strukturpolitik och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Programmen ska främja utbytet av erfarenheter och spridningen av god praxis. På detta sätt kan man märkbart inverka på konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i regionerna, särskilt i gränsområdena. Ett ytterligare mål är att främja en fungerande gränsöverskridande arbetsmarknad. 

Vidare syftar programmen till att stärka hela Östersjöregionen som ett europeiskt och globalt ekonomiskt samarbetsområde och till att hitta nya lösningar och modeller för utvecklingsproblemen i glesbygdsområdena i norr. 

Programmen tas fram i samarbete mellan de deltagande länderna och regionerna. Alla de deltagande länderna ska godkänna programmet nationellt, varefter programmen sänds till Europeiska kommissionen för godkännande.

Program som godkändes av statsrådet den 16 september 2021, deltagande länder och finansiering:

Interreg: Gränsöverskridande samarbete

 • Aurora: Finland, Sverige och Norge
  • totalfinansiering 160,8 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 93,8 miljoner euro
 • Central Baltic: Finland, Sverige, Estland och Lettland
  • totalfinansiering 158,5 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 126,8 miljoner euro

Interreg: Transnationellt samarbete

 • Northern Periphery and Arctic: Finland, Sverige, Irland, Norge, Island, Färöarna och Grönland (eventuellt Skottland, Nordirland och Ryssland senare under programperioden)
  • totalfinansiering 67,3 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 43,8 miljoner euro

Interreg: Interregionalt samarbete

 • Interreg Europe: hela EU, Norge, Schweiz 
  • totalfinansiering 474,4 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 379,5 miljoner euro
 • Interact: hela EU, Norge, Schweiz
  • totalfinansiering 45,0 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 33,8 miljoner euro
 • URBACT: hela EU, Norge, Schweiz, EU:s kandidatländer, det vill säga de så kallade IPA-länderna: Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet
  • totalfinansiering 103,0 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 79,8 miljoner euro
 • ESPON: hela EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz
  • totalfinansiering 60,0 miljoner euro, av vilken EU-finansiering (ERUF) 48,0 miljoner euro

Allt som allt deltar Finland i elva program, av vilka fyra är under beredning ännu. Den nationella processen för att godkänna de återstående fyra Interreg-programmen (Baltic Sea Region, Kolarctic, Karelia och South-East Finland – Russia) inleds senare på hösten.

Ytterligare information:
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 064 922

Tillbaka till toppen