Ohjelmat TEM/2021/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettaviksi yhteistyöohjelmiksi kaudelle 2021─2027

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. +35 8295064922

Asia

Esitys koskee EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 seitsemää EAKR/Interreg -yhteistyöohjelmaa, joihin Suomi osallistuu: Aurora, Central Baltic, Northern Periphery and Arctic, Interreg Europe, Interact, URBACT ja ESPON. Ohjelmiin osallistuvat maat, ohjelma-alueiden rajaus, sisällölliset painopisteet, rahoitus sekä hallintojärjestelyt käyvät ilmi liiteaineistosta. Ohjelmaesitykset on valmisteltu yhteistyössä ohjelmiin osallistuvien maiden ja alueiden kesken.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy esityksen Euroopan komissiolle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettaviksi yhteistyöohjelmiksi kaudelle 2021─2027 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ohjelmien (7 ohjelmaa) yhteenlaskettu EAKR-rahoitus ohjelmakaudella on noin 805,5 miljoonaa euroa, josta Suomen osoittamaa EAKR-rahoitusta 85,4 milj. euroa. Lisäksi ohjelmarahoitus koostuu julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta sekä ei-jäsenvaltioiden rahoituksesta. Suomen valtion rahoitusosuus Interreg-ohjelmille budjetoidaan valtion talousarvioon työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Interreg-ohjelmille (11 ohjelmaa) on varattu noin 121,0 milj. euroa valtion vastinrahoituksen myöntämisvaltuutta kaudelle 2021-2027. Rahoitus sisältyy vuoden 2021 talousarvioon, valmisteilla olevaan vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja vuosien 2022-2025 julkisen talouden suunnitelmaan. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Strateginen ympäristövaikutusten arviointi (SEA) on tehty kaikissa niissä ohjelmissa, joissa se on katsottu tarpeelliseksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen