Hoppa till innehåll
Media

Projekt som främjar nätverkssamarbete mellan regioner har valts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 15.47
Pressmeddelande

Den 29 juni 2021 beviljade statsrådet sammanlagt sju miljoner euro till främjandet av regionalt samarbete. Anslaget har delats mellan 18 temanätverk för regional utveckling och utvecklingsområden.

Finansieringen är en del av genomförandet av statsrådets beslut om regional utveckling, av den nationella stadsstrategin och av regionstadsprogrammet. Avsikten är att stärka olika regioners resurser, kompetens, ömsesidigt lärande och dragningskraft i regionerna.

– Finland är ett glesbefolkat land och det finns en klar efterfrågan på att det bildas nätverk mellan regionerna. Utmaningarna och å andra sidan styrkorna inom den regionala utvecklingen är ganska lika i regionerna. Genom att sammanföra sina resurser och kunskaper kan regionerna få mer synlighet även i den internationella konkurrensen, säger näringsminister Mika Lintilä

Arbets- och näringsministeriet ordnade en öppen ansökningsomgång för förslag till temanätverk inom regional utveckling och utvecklingszoner under våren 2021. Ansökningsomgången riktades till kommuner, samkommuner, utvecklingsorganisationer, läroverk, organisationer och Leader-grupper. Totalt 37 ansökningar kom in. De 18 nätverk för regional utveckling eller utvecklingszoner som bedömningsgruppen ansåg bäst motsvarar målen för ansökan valdes ut för finansiering. 

De utvalda temanätverken ska skapa samarbete mellan regioner på ett mångsidigt sätt i teman som är viktiga och aktuella inom regional utveckling. 

I de temanätverk mellan regionerna som får finansiering ska bland annat följande vara i fokus:

  • utvecklande av distansarbetsplatser, 
  • användning av välfärds- och hälsodata, 
  • skapande av nätverk mellan experter inom motionsteknologi och idrottsföreningar och idrottsaktörer,
  • stärkande av den vätebaserade ekonomin, 
  • samarbete i tillverkningsindustrin, 
  • utvecklande av smart jordbruk, 
  • stärkande av innovationsverksamhet och verksamhet inom cirkulär ekonomi i regionstäder,
  • utvecklande av livskraft i centrum och stadsområden,
  • strategisk ledning av målen för hållbar utveckling samt 
  • utvecklande av samarbete och stärkande av en gemensam verksamhetskultur mellan aktörer inom utbildning, arbetsliv och social- och hälsovård

Tre utvecklingszoner valdes ut för finansiering. Bottenviksbågens utvecklingsområde, Finlands tillväxtkorridor och Viitoskorridoren förenar olika centrum och gör det möjligt att bilda större marknads- och samarbetsområden. Avsikten är att öka regionernas förmåga att locka företag och internationella investeringar samt främja lösningar som är hållbara ur klimat- och miljösynpunkt.

Finansieringen av temanätverken och utvecklingszonerna är avsedd för perioden 2021–2023.

Finansieringen från statsrådet beviljas landskapsförbunden, som är finansierande myndighet för nätverken och zonerna.


Mer information:
Petra Stenfors, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7282

Tillbaka till toppen