Määrärahan jako TEM/2021/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jako aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen sekä äkillisten rakennemuutosten tilanteisiin

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petra Stenfors, p. +35 8295047282

Asia

Esitetään jaettavaksi Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen ja koordinaatioon 2 000 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa Lapin liitolle, joka toimii alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisena aluekehittämisviranomaisena. Lisäksi esitetään, että työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään 2 000 000 euron jakamisesta maakuntien liitoille pienempien, paikallisten äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon tilannekohtaisesti arviointikriteerien mukaisesti. Esitetään jaettavaksi yhteensä 8 424 000 euroa alueiden välisen verkostoyhteistyön tukemiseen ja seutukaupunkien osaavan työvoiman verkostohankkeiden rahoittamiseen päätösehdotuksessa mainituille maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina. Lisäksi esitetään, että työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään 67 000 euron käyttämisestä verkostojen ja vyöhykkeiden välisen yhteistyön edistämiseen ja vuoropuhelun vahvistamiseen näiden ja valtioneuvoston kanssa. Rahoitus on osa valtioneuvoston aluekehittämisen painopistepäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian sekä seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa. Määrärahat tulee kohdentaa työ- ja elinkeinoministeriön alueille antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti alueiden rakennemuutostilanteen hoitamisen koordinaatioon ja uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseen sekä alueiden välisten teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden ja seutukaupunkien osaavan työvoiman verkostojen rahoittamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen vuoden 2021 talousarvion mukaista määrärahaa Lapin liitolle Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon ja koordinaatioon 2 000 000 euroa sekä oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään 2 000 000 euron jakamisesta maakuntien liitoille pienempien paikallisten äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon sekä päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen vuoden 2020 talousarvion mukaista määrärahaa yhteensä 8 500 000 alueiden välisen verkostoyhteistyön tukemiseen ja seutukaupunkien osaavan työvoiman verkostohankkeiden rahoittamiseen (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on enintään 21 000 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Määrärahaa on jakamatta 19 960 000 euroa. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta 2 000 000 euroa sekä oikeutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 2 000 000 euron jakamisesta. Jakamatta jää 15 960 000 euroa. Momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) määrärahoja on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu aluekehittämiseen 49 000 000 euroa, josta jakamatta on 9 450 000 euroa. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta 8 500 000 euroa. Jakamatta jää tässä vaiheessa 950 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen