Hyppää sisältöön
Media

Alueiden verkostoyhteistyötä edistävät hankkeet valittu 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2021 15.47
Tiedote

Valtioneuvosto on 29.6.2021 myöntänyt yhteensä 7 miljoonaa euroa alueiden välisen yhteistyön edistämiseen. Määräraha on jaettu 18 aluekehittämisen teemaverkoston ja kehittämisvyöhykkeen kesken.

Rahoitus on osa valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian ja seutukaupunkiohjelman toteutusta. Tavoitteena on vahvistaa eri alueiden yhteisiä voimavaroja, osaamista, vertaisoppimista ja alueiden vetovoimaisuutta.

–  Suomi on harvaan asuttu maa ja alueiden välisten verkostojen muodostamiselle on selkeä tilaus. Aluekehittämisen haasteet ja toisaalta vahvuudet ovat alueilla varsin samankaltaisia. Resursseja ja osaamista yhdistämällä alueet voivat nostaa näkyvyyttään myös kansainvälisessä kilpailussa, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo. 

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi ja kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana. Haku oli suunnattu kunnille, kuntayhtymille, kehittämisorganisaatioille, oppilaitoksille, järjestöille ja Leader-ryhmille. Hakemuksia tuli yhteensä 37. Rahoitettaviksi valittiin 18 aluekehittämisen verkostoa tai kehittämisvyöhykettä, joiden arviointiryhmä arvioi parhaiten vastaavan haun tavoitteita. 

Valitut teemaverkostot luovat alueiden välistä yhteistyötä monipuolisesti aluekehittämisen keskeisissä ja ajankohtaisissa teemoissa. 

Rahoitettavissa alueiden välisissä teemaverkostoissa keskitytään muun muassa

  • etätyöpisteiden kehittämiseen, 
  • hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämiseen, 
  • liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden verkottamiseen,
  • vetytalouden vahvistamiseen, 
  • valmistavan teollisuuden yhteistyöhön, 
  • älymaatalouden kehittämiseen, 
  • seutukaupunkien innovaatiotoiminnan ja kiertotaloustoiminnan vahvistamiseen,
  • ydinkeskustojen ja kaupunkiseutujen elinvoiman kehittämiseen,
  • kestävän kehityksen tavoitteiden strategiseen johtamiseen sekä 
  • koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistekemisen kehittämiseen ja yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Rahoitettavaksi valikoitui kolme kehittämisvyöhykettä. Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke, Suomen kasvukäytävä ja Viitoskäytävä yhdistävät eri keskuksia ja mahdollistavat laajempien markkina- ja yhteistoiminta-alueiden muodostamisen. Tavoitteena on lisätä alueiden houkuttelevuutta yrityksille ja kansainvälisille sijoituksille sekä edistää ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoitus kohdistuu vuosiin 2021–2023.

Valtioneuvoston rahoitus myönnetään maakuntien liitoille, jotka toimivat verkostojen ja vyöhykkeiden rahoittavina viranomaisina.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 029 504 7282

 
Sivun alkuun