Hoppa till innehåll

Restaurangerna stängs för kunder, men mat får fortfarande beställas och avhämtas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2020 20.12 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 10.21
Pressmeddelande

Det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronavirusutbrottet. I syfte att förhindra viruset från att spridas kommer restauranger, kaféer och serveringsställen så snart som möjligt att stängas för kunder. Regeringen lämnade den 24 mars 2020 en regeringsproposition om detta till riksdagen, som inleder behandlingen av ärendet omedelbart. Avsikten är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Ändringarna gäller till och med den 31 maj 2020.

Försäljning av mat för avhämtning är fortfarande tillåten. Det betyder att kunden själv eller ett matbud får avhämta färdiga portioner från en förplägnadsrörelse, eller att restaurangen själv får leverera portionerna direkt till kunderna.

Restauranger som inte är öppna för allmänheten, bland annat personalrestauranger, kommer inte att stängas. Dessutom serveras mat fortfarande vid läroanstalter.

Arbets- och näringsministeriet informerar så snart som möjligt företag och medborgare närmare om stängningen av restauranger.

Företagen erbjuds stöd

Företagare i finansieringssvårigheter uppmanas att först kontakta sin egen bank och företagets andra finansiärer. Bankerna har redan meddelat att de är beredda att bevilja amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider på grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. Staten vidtar egna åtgärder för att stödja bankernas förmåga att finansiera företag.

Företagen kan ansöka om stöd hos Business Finland, som öppnade den 19 mars 2020 två nya finansieringstjänster som syftar till att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. Finansieringstjänsterna är avsedda för små och medelstora företag och midcapföretag som är verksamma i Finland och vars affärsverksamhet lider av coronavirussituationen.

Målet för finansieringstjänsterna är turism och turismrelaterade tjänster, men också kreativa och utövande branscher samt alla branscher där funktionsförmågan hos underleverantörskedjorna påverkas av coronavirussituationen. Finansieringen är avsedd för ett företag för utredning och utveckling av nya affärsverksamheter i undantagsförhållanden.

Också närings-, trafik- och miljöcentralerna är beredda att stödja restaurangföretagare som hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av coronaviruset. Närings-, trafik- och miljöcentralernas projekt för utveckling av företag inriktas i synnerhet på understöd som beviljas för hantering och förebyggande av konsekvenserna av coronaviruset för små och medelstora företag inom servicebranscherna.

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Rådgivningstjänstens riksomfattande telefonnummer är 0295 024 880 (vardagar kl. 9.00–16.00).

Ytterligare upplysningar:

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062
Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039

Arabiska: تُغلق المطاعم للزبائن، لكن يمكن طلب الطعام واستلامه
Dari: رستوران ھا بھ روی مشتریان بستھ می شوند، با این حال می توان غذا را سفارش داد و تحویل گرفت
Hindi: ग्राहकों के लिए रेस्तराां बांद ककए गए, टेकअवे ऑर्डर की इजाज़त है
Kinesiska: 餐馆停止店面营业,但可以提供外卖
Les restaurants vont fermer, mais les clients auront toutefois la possibilité de commander et de venir chercher leurs repas
Sorani: خواردنخان هکان ب ه مشت هر ی هکان دادهخرێن، ب هڵام د هک رێت خواردن داوا بکر ێت و ببن رێ ت
Thai: รา้ นอาหารจะปิดใหบ้ รกิ ารแก่ลูกคา้ แต่จะยงั สามารถสงั่ ซื้ออาหารและไปรบั อาหารได้
Restoranlar kapılarını müşterilere kapatacaklardır, bununla birlikte, yemek siparişi verilebilecek ve dışarıdan yemek satın alınabilecektir
РЕСТОРАНЫ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НО ЕДУ МОЖНО БУДЕТ ЗАКАЗЫВАТЬ И ЗАБИРАТЬ
Các nhà hàng đóng cửa với khách đến ăn, tuy nhiên có thể đặt thức ăn và đến lấy
Restoranid suletakse klientidelt, toitu võib siiski tellida ja kaasamüük on lubatud
Tillbaka till toppen