Hoppa till innehåll

Reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna förbättrar servicen för kunderna och främjar sysselsättningen – lagutkast på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2021 15.47
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till regeringens proposition med förslag till författningsgrund för en ny digital serviceplattform för arbets- och näringstjänster på remiss. Den nya serviceplattformen ska förbättra matchningen mellan arbetstagare och lediga jobb samt effektivisera arbetsförmedlingen.

Syftet med reformen är att skapa kundorienterade och användarvänliga digitala arbets- och näringstjänster. De nya digitala arbets- och näringsmyndighetstjänsterna ska ersätta arbets- och näringsbyråernas nuvarande kundinformationssystem samt e-tjänsterna för kunder och experter. E-tjänsterna för person- och företagskunder och experter liksom också arbets- och näringsmyndighetstjänsternas datainnehåll kommer i fortsättningen att finnas på serviceplattformen Jobbmarknad.

Målet är också att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. 

Lagutkastet kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 20 augusti 2021.

Den nya webbtjänsten ska främja matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb

Serviceplattformen Jobbmarknad utnyttjar bland annat artificiell intelligens för att arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra bättre och snabbare än för närvarande. En ny funktion jämfört med arbets- och näringsbyråernas nuvarande e-tjänster är möjligheten att skapa och publicera en jobbsökarprofil.

Propositionsutkastet innehåller bestämmelser om behandlingen av uppgifter i jobbsökarprofilerna och om sökandet av uppgifter i publicerade profiler. Dessutom innehåller propositionsutkastet ändringar som gäller olika aktörers roller vid behandlingen av personuppgifter.

Propositionsutkastet hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 2 maj 2022.

En testversion av serviceplattformen Jobbmarknad är tillgänglig redan nu.

Ytterligare information:
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 257
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 216

Tillbaka till toppen